วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปึ้ง จี้ บิ๊กตู่ แก้ปัญหา พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์-ปฏิรูป บี้ สนช.รับผิดชอบ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ จี้ "บิ๊กตู่" แก้ปัญหา พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์-ปฏิรูป กฎหมาย 2 ฉบับ ขัดรธน. บี้ สนช.รับผิดชอบ แนะ เริ่มนับหนึ่งใหม่ 

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า กรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจง เรื่อง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา กล่าวว่า จะขอใช้สิทธิยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ตรวจการแผ่นดินฯ หลัง สนช.มีมติเอกฉันท์ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูป ว่า การที่ครม.ส่งเรื่องให้ สนช.ก่อนรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ นั้น อยากให้นายวิษณุ กลับไปอ่าน มาตรา 259 และ มาตรา 275 ให้ดีอีกครั้งหนึ่ง เพราะทั้ง 2 มาตราระบุชัดว่า "ให้ตรากฎหมายและประกาศบังคับใช้และให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้" และนายเรืองไกร ก็ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์แจ้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แล้วว่า การที่ ครม. ส่งหนังสือ และนำร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ไปถึงสนช.รับไว้พิจารณาก่อนรัฐธรรมนูญ ปี 60 มีผลบังคับใช้ล่วงหน้าถึง 2 วัน ซึ่งมีการลงตราประทับรับเรื่อง โดยสำนักเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเอาไว้ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. และ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 ระบุว่า เมื่อนายกรัฐมนตรี ได้เห็นว่ามี พ.ร.บ. ที่ผ่านสนช.มาแล้ว นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ นายกฯ จะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะถ้าการรับเรี่องของสนช.ไว้พิจารณาตามที่ ครม. เสนอมานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ปี 60 ย่อมแสดงว่า ประเทศไทย มีรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ใช้บังคับในวันที่ 4 เม.ย.60 คือ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557 และรัฐธรรมนูญ ปี 2560 จึงขอให้นายกฯ รีบดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน และประธาน สนช.รวมถึงสมาชิก สนช. จะแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้น ในการพิจารณาผ่าน พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับนี้ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ ปี 60 ก็กำหนดให้ ตรา พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ จึงมีเวลาดำเนินการเหลืออยู่อีก ร่วม 40 วัน ที่จะเสนอร่างฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.โดยต้องไปเริ่มต้นขบวนการรับฟังใหม่หรือนับหนึ่งกันใหม่ทั้งหมด.

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ จี้ "บิ๊กตู่" แก้ปัญหา พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์-ปฏิรูป กฎหมาย 2 ฉบับ ขัดรธน. บี้ สนช.รับผิดชอบ แนะ เริ่มนับหนึ่งใหม่ 27 มิ.ย. 2560 11:38 ไทยรัฐ