วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“หนองสามวัง” ผุดเส้นทางปั่นเพื่อสุขภาพด้วยหลักคิดง่ายๆ เหนื่อยนักก็พักก่อนแล้วหันไปหาแหล่งคลายเครียดจากงานประจำที่ทำมา...!

วันนี้ใกล้ๆกรุง จึงมีสถานที่ชิวๆ สบายๆ ให้ได้ไปพักผ่อนไปกับแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์ อยู่ในพื้นที่ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรตามหลักปรัชญาพอเพียง

โดย จ.ปทุมธานี อบจ. สมาคมกีฬา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ และ อบต.หนองสามวัง ร่วมกันจัดทำขึ้นในรูปแบบการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าไปสัมผัสสวนผลไม้และวิถีชีวิตชาวสวนที่น่าสนใจ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.ปทุมธานี เผยว่า สืบเนื่องจาก จ.ปทุมธานี มีทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันสภาพความร่มรื่นของพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิมยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่สำคัญเส้นทางปั่นจักรยานที่ผู้คนนิยม 1 ในนั้นอยู่ในพื้นที่ อ.หนองเสือ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมากระตุ้นให้เกิดกระแสการปั่นจักรยานเพื่อสร้างสุขภาพ ในช่วงวันหยุดหรือเวลาที่ว่างงานช่วงแดดร่มลมตก

ทันทีที่เข้าไปสัมผัสนอกจากตามรายทางจะได้ชมสวนผลไม้ สวนผักของเกษตรกร ยังได้เข้าไปเห็นวิถีชีวิตเกษตรอุตสาหกรรม ที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมให้เกิดเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด

นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายก อบต.หนองสามวัง เผยว่า โครงการนี้นอกจากจะจัดให้ประชาชนได้ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพในท่ามกลางธรรมชาติ ยังตอกย้ำให้ผู้บริโภคมั่นใจในระบบการทำเกษตรปลอดภัย

จากการไปสัมผัสด้วยตนเอง ได้เห็นด้วยตาตนเอง ไม่ว่าจะไปสวนฝรั่ง สวนมะละกอ สวนมะนาว สวนขนุน สวนมะพร้าว ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ และยังได้อุดหนุนผลผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพง

ผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลเส้นทางปั่นจักยานและสวนเกษตร ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้บัวหลวง แหล่งเรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในพื้นที่ประกอบไปด้วยไร่นาสวนผสมหลากหลายชนิด

เข้าทำนองเป็นทั้งห้องเรียน “ศาสตร์พระราชา” และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่น่าสนใจในขณะนี้.....!

วัชรกร จันทร์แจ้ง/รายงาน

27 มิ.ย. 2560 11:31 ไทยรัฐ