วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไพรมารีโหวตอีกที

โดย หมัดเหล็ก

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เขียนจดหมายน้อยถึง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อ้างศึกษาจากต่างประเทศแล้วพบว่า ระบบไพรมารีโหวต หรือให้สาขาพรรคเป็นคนคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น ความไม่แน่นอนของการมีเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมที่จะต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นทำให้ความพร้อมในการจัดไพรมารีโหวตมีข้อจำกัด

กลไกการทำงานของระบบรัฐสภาต้องอาศัยพรรคการเมืองเป็นสถาบันในการรวบรวมความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ที่คล้ายคลึงกันในสภาอย่างมีระบบ การกำหนดบทบัญญัติในกฎหมายต้องคำนึงถึงโครงสร้างการปกครองของไทยในภาพรวมและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดให้มีการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมืองในขณะนี้มีการปิดกั้นพรรคการเมือง ถึงจะมีผู้พร้อมที่จะสนับสนุนแต่ถ้าจัดตั้งสาขาพรรคหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองไม่ได้ก็จะสวนทางกับเจตนารมณ์

อาจขัดกับรัฐธรรมนูญด้วย

ความเห็นภาคการเมืองอื่นๆหรือพรรคการเมืองอื่นก็มองปัญหาในทำนองเดียวกันนี้หมด คือ มองเหรียญแค่ด้านเดียว แน่นอนว่าถ้าให้สาขาพรรคเป็นผู้กำหนดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารพรรคในส่วนกลางที่เคยมีบารมีก็จะหมดบารมี ทำหน้าที่แค่เสมียนเฝ้าพรรค เพราะหัวใจสำคัญของพรรคการเมืองก็คือ ส.ส. พรรคการเมืองยิ่งมีส.ส.มากเท่าไหร่ พรรคก็จะมีบารมีมากเท่านั้น

กรณีนี้ก็เหมือนถ่ายโอนอำนาจไปยังสาขาพรรค ที่จะมีสิทธิมีเสียงถ่วงดุลอำนาจกับส่วนกลาง ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมีบทบาทผ่าน ส.ส.และมีการยกระดับการเมืองภาคประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

ประเด็นสำคัญก็คือ ตัดปัญหาเรื่องการตัดสินใจส่งตัวผู้สมัคร ในแต่ละเขต ผู้มีอิทธิพลในจังหวัด ผู้มีอิทธิพลในพรรคจะถูกลดทอนอำนาจลง ข้อดีก็คือ จะได้ ส.ส.ที่มีอิสระในการทำงานและฟังเสียงประชาชนมากกว่าจะฟังคำสั่งของพรรคหรือผู้มีบารมีในพรรคลูกเดียว

พรรคการเมืองเองก็จะลดความขัดแย้ง การสร้างกลุ่มสร้างก๊วนในพรรค ประชาชนก็จะได้มีสิทธิในเบื้องต้นที่จะเลือกผู้สมัครในดวงใจลงแข่งขัน ไม่ใช่พรรคส่งเจ้าขุนมูลนายลูกท่านหลานเธอ จากไหนก็ไม่รู้ ชาวบ้านทั่วไปไม่มีเส้นมีสาย ไม่มีสตางค์ หมดสิทธิ์

การเมืองก็จะเป็นประชาธิปไตยไปโดยอัตโนมัติ

ประเด็นเรื่องของ กรอบเวลาไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นแค่ข้ออ้างมากกว่า กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการเลือกตั้งแต่ไม่ได้กำหนดเวลาในการตั้งสาขาพรรคหรือเลือกผู้สมัคร นอกจากนี้ยังสามารถที่จะแก้ไขได้อยู่แล้วเพราะระยะเวลาไม่ใช่หัวใจสำคัญของการเลือกตั้ง

ปัญหาอยู่ที่ว่า สถานการณ์บ้านเมืองจะเอื้ออำนวยให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ หรือจะมีพรรคการเมืองใหม่ให้ประชาชนได้ลงคะแนนเลือกมากน้อยแค่ไหน จะได้เป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่เบื่อการเมืองแบบเดิมๆซ้ำๆซากๆ.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

27 มิ.ย. 2560 10:48 27 มิ.ย. 2560 10:48 ไทยรัฐ