วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มันไกลไป

20 ปีเท่ากับ 240 เดือน หรือเท่ากับ 7,300 วัน หรือเท่ากับ 175,200 ชั่วโมง มีเสียงทักท้วงด้วยความห่วงใยว่าการทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แล้วบังคับให้รัฐบาลชุดต่อไปๆต้องปฏิบัติตาม

อาจเกิดปัญหาระยะยาว??

เพราะการกำหนดแผนล่วงหน้านานถึง 20 ปี มันไกลเกินไป

เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สิ่งที่เราเห็นวันนี้จะไม่เหมือนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 20 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน
ยิ่งกว่านั้น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังต้องเผชิญ “ปัจจัยเสี่ยง” อีกหลายประการ

เช่น หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติร้ายแรง เกิดวิกฤติเศรษฐกิจลุกลามเกิดวิกฤติการเมืองบานปลาย หรือเกิดสงครามใหญ่ปุบปับฉับพลัน หรือเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ทำให้คนตายกันเป็นเบือ ฯลฯ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงควรเปิดช่องให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย และสภาวะสังคมโลกได้ตลอดเวลา

มันน่าจะปลอดภัยกว่าด้วยประการทั้งปวง

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าผู้ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องวิเคราะห์สถาน-การณ์ต่างๆอย่างรอบคอบรัดกุม

สำคัญที่สุดต้องตอบโจทย์ที่ คสช.ต้องการครบถ้วนทุกประเด็น

ถ้าจะให้คาดเดาล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ คสช. จะมี ลักษณะรูปพรรณสัณฐานอย่างไร ก็ต้องเอานโยบายต่างๆที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศไว้มาขยำรวมกัน

“แม่ลูกจันทร์” เอาประเด็นต่างๆ ที่ นายกฯบิ๊กตู่ เคยพูดไว้หลายโอกาส หลายเวที ไปลองร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับแซมเปิ้ลดังนี้คือ

อีก 20 ปีจากนี้ไป ประเทศไทยจะอัพเกรดจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงตามมาตรฐานยูเอ็น

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จะไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ถึง 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ประเทศไทยภายใน 20 ปี จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เป็นประตู เชื่อมโยงยุโรป อเมริกา และเอเชีย

โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการ รถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จะสร้างเสร็จครบวงจร

โครงข่ายการขนส่งทางถนน ทางราง ทางทะเล ทางอากาศ จะเชื่อมโยงเป็นใยแมงมุม

หมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศจะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้อย่างสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าอีก 20 ปีจากนี้ไป แม้ประเทศไทยจะพัฒนาแรงงานการผลิตสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูงโดยใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคน

ชาวนาชาวสวนชาวไร่จะกลายเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพที่ตลาดโลกต้องการ

คนไทยทุกคนจะมีรายได้ขั้นต่ำ 12,735 เหรียญยูเอส หรือ 4.2 แสนบาทต่อคนต่อปี

อีก 20 ปีจากนี้ไป คนจนที่สุดของไทย จะมีรายได้ 3.5 หมื่นบาทต่อคนต่อเดือน

นี่แค่แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับแซมเปิ้ลของ “แม่ลูกจันทร์”

ถ้าอยากอ่านแผนยุทธศาสตร์ฉบับจริง ต้องอดใจรออีก 120 วัน

แต่ถ้าอยากจะเห็นของจริง ต้องรอไปอีก 20 ปี.

“แม่ลูกจันทร์”

27 มิ.ย. 2560 09:27 ไทยรัฐ