วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มันไกลไป

20 ปีเท่ากับ 240 เดือน หรือเท่ากับ 7,300 วัน หรือเท่ากับ 175,200 ชั่วโมง มีเสียงทักท้วงด้วยความห่วงใยว่าการทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แล้วบังคับให้รัฐบาลชุดต่อไปๆต้องปฏิบัติตาม

อาจเกิดปัญหาระยะยาว??

เพราะการกำหนดแผนล่วงหน้านานถึง 20 ปี มันไกลเกินไป

เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สิ่งที่เราเห็นวันนี้จะไม่เหมือนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 20 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน
ยิ่งกว่านั้น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังต้องเผชิญ “ปัจจัยเสี่ยง” อีกหลายประการ

เช่น หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติร้ายแรง เกิดวิกฤติเศรษฐกิจลุกลามเกิดวิกฤติการเมืองบานปลาย หรือเกิดสงครามใหญ่ปุบปับฉับพลัน หรือเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ทำให้คนตายกันเป็นเบือ ฯลฯ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงควรเปิดช่องให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย และสภาวะสังคมโลกได้ตลอดเวลา

มันน่าจะปลอดภัยกว่าด้วยประการทั้งปวง

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าผู้ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องวิเคราะห์สถาน-การณ์ต่างๆอย่างรอบคอบรัดกุม

สำคัญที่สุดต้องตอบโจทย์ที่ คสช.ต้องการครบถ้วนทุกประเด็น

ถ้าจะให้คาดเดาล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ คสช. จะมี ลักษณะรูปพรรณสัณฐานอย่างไร ก็ต้องเอานโยบายต่างๆที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศไว้มาขยำรวมกัน

“แม่ลูกจันทร์” เอาประเด็นต่างๆ ที่ นายกฯบิ๊กตู่ เคยพูดไว้หลายโอกาส หลายเวที ไปลองร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับแซมเปิ้ลดังนี้คือ

อีก 20 ปีจากนี้ไป ประเทศไทยจะอัพเกรดจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงตามมาตรฐานยูเอ็น

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จะไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ถึง 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ประเทศไทยภายใน 20 ปี จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เป็นประตู เชื่อมโยงยุโรป อเมริกา และเอเชีย

โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการ รถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จะสร้างเสร็จครบวงจร

โครงข่ายการขนส่งทางถนน ทางราง ทางทะเล ทางอากาศ จะเชื่อมโยงเป็นใยแมงมุม

หมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศจะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้อย่างสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าอีก 20 ปีจากนี้ไป แม้ประเทศไทยจะพัฒนาแรงงานการผลิตสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูงโดยใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคน

ชาวนาชาวสวนชาวไร่จะกลายเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพที่ตลาดโลกต้องการ

คนไทยทุกคนจะมีรายได้ขั้นต่ำ 12,735 เหรียญยูเอส หรือ 4.2 แสนบาทต่อคนต่อปี

อีก 20 ปีจากนี้ไป คนจนที่สุดของไทย จะมีรายได้ 3.5 หมื่นบาทต่อคนต่อเดือน

นี่แค่แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับแซมเปิ้ลของ “แม่ลูกจันทร์”

ถ้าอยากอ่านแผนยุทธศาสตร์ฉบับจริง ต้องอดใจรออีก 120 วัน

แต่ถ้าอยากจะเห็นของจริง ต้องรอไปอีก 20 ปี.

“แม่ลูกจันทร์”