วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังลดแผนบริหารหนี้สาธารณะ เหตุรัฐ-รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายช้า

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 มิ.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบ 60 ครั้งที่ 2 ที่มีวงเงินปรับลดลงสุทธิ 10,176 ล้านบาท เหลือ 1,589,265 ล้านบาท จากเดิม 1,599,442 ล้านบาท และรับทราบการปรับปรุงแผนบริหารรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ที่มีวงเงินปรับลดลง 400 ล้านบาท เหลือ 149,741 ล้านบาท จากเดิม 150,141 ล้านบาท โดยสำนักงานเลขาธิการ ครม. เห็นว่า การปรับลดวงเงินทำให้หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลงเหลือ 42.8% จากเดิม 44.5% และควรให้กระทรวงต่างๆ และรัฐวิสาหกิจเร่งโครงการต่างๆด้วย เพราะการปรับลดวงเงินครั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการดำเนินโครงการต่างๆล่าช้า

นอกจากนี้ ได้บรรจุวงเงินกู้โครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 1,746 ล้านบาท ในแผนการปรับปรุงด้วยเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าออกแบบ งานโยธา และค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวถึงการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการรถไฟไทย-จีน ว่า เรื่องแหล่งเงินกู้ไม่ได้ติดปัญหาที่กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากกระทรวงคมนาคมว่าจะเสนอขอกู้เท่าใด ซึ่งแหล่งเงินกู้มีพร้อมแล้ว รวมทั้งจากจีนด้วย โดยเตรียมวงเงินกู้ 170,000 ล้านบาทไว้แล้วในแผนกู้เงินปีงบประมาณรายจ่าย 61.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 มิ.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบ 60 ครั้งที่ 2 ที่มีวงเงินปรับลดลงสุทธิ 10,176 ล้านบาท 27 มิ.ย. 2560 00:32 ไทยรัฐ