วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลฎีกาให้ กทพ.ชนะคดีค่าโง่ภาค 2

หลัง ช.ฟ้องขอชดใช้ 9 พันล้าน-จบตำนานมหากาพย์ค่าโง่ทางด่วน

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2560 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดี บริษัท ช.การช่าง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กทพ. ให้ชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย จากค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) จำนวน 9,000 ล้านบาท เนื่องจาก กทพ.ได้รับทางด่วนโดยปราศจากมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย (ลาภมิควรได้) ทั้งนี้ ศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ กทพ.เป็นฝ่ายชนะคดี

คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาททางด่วนสายบางนา-ชลบุรี ซึ่งบริษัท ช.การช่าง เรียกค่าก่อสร้างเพิ่มเติม 6,200 ล้านบาท และ กทพ.แพ้คดีในชั้นคณะอนุญาโตตุลาการ จึงนำข้อพิพาทสู่กระบวนการของศาล ซึ่งปี 2549 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ กทพ. ชนะคดีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มตามที่บริษัท ช.การช่าง เรียกร้อง เนื่องจากการทำสัญญาก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี เกิดจากกระทำโดยไม่สุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ผูกพัน กทพ. ต่อมาปี 2551 บริษัท ช.การช่าง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องทางแพ่งกับ กทพ. โดยอ้างว่าคำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2549 ทำให้ กทพ.ได้ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย กทพ.ต้องคืนทางด่วนให้กับโจทก์ เนื่องจากทางด่วนตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว กทพ.ต้องชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยจากค่าผ่านทาง เป็นเงิน 9,000 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 15 ก.ย.2554 ศาลพิพากษาให้ กทพ.แพ้คดี ต้องจ่ายเงิน 5,000 ล้านบาท แต่ กทพ.ได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2556 ให้ กทพ.เป็นฝ่ายชนะ ไม่ต้องชำระเงินตามที่โจทก์เรียกร้อง จนกระทั่งวันที่ 22 มิ.ย.2560 ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.