วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข้มงวดนักท่องเที่ยวแต่งกายชมพระบรมมหาราชวัง

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รอง ผอ.สำนักเทศกิจ กล่าวว่า ตามที่มีผู้ค้านำกระโปรงหรือกางเกงขายาวมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่ทราบระเบียบการแต่งกายในการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง จึงเป็นการเปิดช่องให้ผู้ค้าพยายามขายสินค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นอกจากการกวดขันอย่างเข้มข้นแล้ว กทม.อยากให้บริษัททัวร์ประชาสัมพันธ์ไปยังมัคคุเทศก์ เพื่อแจ้งให้ลูกทัวร์ทราบถึงระเบียบในการแต่งกายที่ถูกต้อง เหมาะสม เมื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เพื่อเป็นการลดปัญหาผู้ค้ารบเร้าขายของ สร้างความรำคาญแก่นักท่องเที่ยว และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจะมีการร่วมมือกันระหว่างตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจ สน.ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ทหาร มีการตั้งจุดตรวจเทศกิจรอบบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. ตลอดจนมีการกวดขันผู้ค้า แต่ปัญหายังคงมีอยู่ ซึ่งสำนักเทศกิจจะมีการกวดขันให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว.

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รอง ผอ.สำนักเทศกิจ กล่าวว่า ตามที่มีผู้ค้านำกระโปรงหรือกางเกงขายาวมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่ทราบระเบียบการแต่งกายในการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง... 26 มิ.ย. 2560 23:53 ไทยรัฐ