วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดศูนย์เฝ้าระวังฯ ยาเสพติดเขตดุสิต

เขตดุสิตเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ชุมชนสวนอ้อย เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. เป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ที่ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต มีนายบันลือ สุกใส ผอ.เขตดุสิต พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผกก.สน.สามเสน และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วม ทั้งนี้ สำนักงานเขตดุสิต จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตดุสิตได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ในปีงบประมาณ 2560 มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง ในชุมชน สำหรับชุมชนสวนอ้อยเป็นชุมชนที่ 4 ที่ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2560.

เขตดุสิตเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ชุมชนสวนอ้อย เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. เป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ที่ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต... 26 มิ.ย. 2560 23:47 ไทยรัฐ