วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทาน มอบราษฎรที่สุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินของประชาชนในอำเภอทุ่งเสลี่ยม รวม 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลทุ่งเสลี่ยม ตำบลกลางดง ตำบลไทยชนะศึก ตำบลเขาแก้ว-ศรีสมบูรณ์ และตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จำนวนรวม 776 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

เวลา 13.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอศรีนคร รวม 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลศรีนคร ตำบลน้ำขุม ตำบลนครเดิฐ ตำบลคลองมะพลับ และตำบลหนองบัว จำนวนรวม 1,000 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ยังนำความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ทั้งวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ที่รักษา สืบสานพระราชปณิธานเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนและคลายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่สุโขทัย... 26 มิ.ย. 2560 20:52 ไทยรัฐ