วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อียู ออกกฎ ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตร มีสารเคมีกำจัดโรคไหม้จากเชื้อรา

กรมการค้าต่างประเทศ เผย อียูออกระเบียบกำหนดให้มีสารตกค้าง Tricyclazole ในสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ได้เพียง 0.01 มก./กก. มีผล 30 มิ.ย.นี้ หลังกำหนดให้สารดังกล่าวเป็นสารต้องห้ามในอียู และไม่อยู่ในบัญชีอนุญาตให้นำเข้าได้...

วันที่ 26 มิ.ย. 60 นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า สหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกกฎระเบียบ ลงวันที่ 9 มิ.ย.60 เพื่อปรับลดปริมาณสาร Tricyclazole ที่ตกค้างได้สูงสุดในสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ให้เหลือเพียง 0.01 มิลลิกรัม (มก.) ต่อกิโลกรัม (กก.) จากเดิมกำหนดให้ตกค้างได้ไม่เกิน 1 มก.ต่อ กก. ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อราในสินค้าเกษตร รวมทั้งข้าว

ทั้งนี้ อียู กำหนดให้สารดังกล่าวเป็นสารเคมีห้ามใช้ในอียู และไม่อยู่ในบัญชีสารเคมีที่อนุญาตให้นำเข้าได้ โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป ยกเว้นข้าวบาสมาติ ที่นำเข้าหรือเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 30 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความคืบหน้ากฎระเบียบต่างๆ ของอียูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลแจ้งให้ผู้ประกอบการไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ศึกษาและดำเนินการตรวจสอบสารตกค้างของสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังอียูให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด.

กรมการค้าต่างประเทศ เผย อียูออกระเบียบกำหนดให้มีสารตกค้าง Tricyclazole ในสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ได้เพียง 0.01 มก./กก. มีผล 30 มิ.ย.นี้ หลังกำหนดให้สารดังกล่าวเป็นสารต้องห้ามในอียู และไม่อยู่ในบัญชีอนุญาตให้นำเข้าได้... 26 มิ.ย. 2560 18:58 ไทยรัฐ