วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กบร.ปรับกฎนักบินสังกัดราชการ ขยับเป็นนักบินพาณิชย์ได้ง่ายขึ้น

กบร.ปรับกฎระเบียบนักบินพาณิชย์ ระบุนักบินข้าราชการ ที่ทำการบินมาแล้ว 1,500 ชั่วโมง ต้องมีชั่วโมงการบินพาณิชย์อีก 200 ชั่วโมง ก็เป็นนักบินพาณิชย์ได้ พร้อมเพิ่มอำนาจ กพท.อนุมัติเส้นทางบินใน-ต่างประเทศ

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ องค์การการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ที่มี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบตามที่ กพท.เสนอมาให้อนุมัติ การกำหนดคุณสมบัติในเรื่องสุขภาพของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่นักบินศิษย์การบิน โดยให้เปิดกว้างให้ผู้ที่เรียนการบินไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบสุขภาพจิตตั้งแต่ปีแรก หรือ คลาส วัน แต่ให้สามารถมาสอบสุขภาพจิตการบินในช่วงเรียนจบ หรือ คลาส ทู ก่อนสมัครเป็นนักบินได้

ทั้งนี้ ให้สถาบันการศึกษาทำความเข้าใจกับนักเรียนการบินก่อนว่าเมื่อเรียนจบผู้เรียนอาจจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบสุขภาพจิตก็ได้ ทั้งนี้ ทาง กพท.จะมีการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวนี้เพื่อประกาศภายใน 1 เดือน

นอกจากนั้น ที่ประชุม กบร.ยังได้มีมติแก้ไขการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งนักบินพาณิชย์เอก เรื่องการนำชั่วโมงการบินราชการมาใช้นับรวมเป็นความชำนาญในการขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งนักบินพาณิชย์เอกตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 89 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผู้ประจำหน้าที่

โดยให้นักบินของสังกัดราชการ ทั้งนักบินทหารอากาศ นักบินตำรวจ นักบินฝนหลวง นักบินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือนักบินสิ่งแวดล้อม ที่ประสงค์อยากมาเป็นนักบินพาณิชย์ ต้องมีชั่วโมงทำการบิน 1,500 ชั่วโมง และจะต้องมีชั่วโมงทำการบินพาณิชย์เพิ่มอีก 200 ชั่วโมงด้วย

นายจุฬา กล่าวต่อว่า ที่ประชุม กบร.ยังได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเส้นทางบินให้กับผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ... หรือ (AOL) จากเดิมประกาศจัดสรรเส้นทางบินจะมี 2 ประกาศ คือ ประกาศกระทรวงคมนาคม หลักเกณฑ์จัดสรรเส้นทางบินภายในประเทศ พ.ศ. 2559 และประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเส้นทางระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายเดินอากาศ พ.ศ. 2548

โดยให้ปรับปรุงออกเป็นประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์จัดสรรเส้นทางบินผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าขายเดินอากาศ ซึ่งจะทำให้การออกอนุญาตเส้นทางบินทั้งเส้นทางบินในประเทศ และ ต่างประเทศ เป็นอำนาจของ กพท. จากเดิมต้องได้รับอนุญาตจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กบร.ปรับกฎระเบียบนักบินพาณิชย์ ระบุนักบินข้าราชการ ที่ทำการบินมาแล้ว 1,500 ชั่วโมง ต้องมีชั่วโมงการบินพาณิชย์อีก 200 ชั่วโมง ก็เป็นนักบินพาณิชย์ได้ พร้อมเพิ่มอำนาจ กพท.อนุมัติเส้นทางบินใน-ต่างประเทศ 26 มิ.ย. 2560 18:19 ไทยรัฐ