วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

70 ปี กรุงเทพประกันภัย ทุกลมหายใจมีความสำคัญ

โดย Advertorial

ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในวาระพิเศษที่กรุงเทพประกันภัยครบรอบ 70 ปี แห่งการดำเนินงาน จึงได้จัดโครงการ 70 ปี กรุงเทพประกันภัยขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านสุขอนามัยที่ดี และหนึ่งในโครงการนั้น ก็คือ โครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

โครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ด้วยกรุงเทพประกันภัยเห็นว่าปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งในภูมิภาค ยังคงขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่วิกฤติไปได้ และยังช่วยต่อยอดการรักษา ให้ทุกชีวิตสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยได้เริ่มดำเนินการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลในภูมิภาคมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และยังคงเดินหน้ามอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัยยังได้ร่วมส่งต่อความแคร์และความห่วงใยสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมดี ๆ ในโครงการ 70 ปี กรุงเทพประกันภัยอีกมากมาย ได้แก่

- โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง
- โครงการห้องน้ำสะอาดเพื่อน้อง
- โครงการสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร
- โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- โครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
- การสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ
- โครงการกรมธรรม์ประกันโรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพประกันภัย
- โครงการสนับสนุนศูนย์มูลนิธิสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
- โครงการอุปสมบทหมู่

กิจกรรมดี ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกรุงเทพประกันภัยและความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย ซึ่งได้รับการปลูกฝัง แนวคิด “ความแคร์และการดูแล” ว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวที่เราสามารถช่วยกันทำให้เกิดขึ้นได้ในทุกวัน เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป

“ให้ทุกวัน คือการดูแล 70 ปี กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว”

ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ.. 26 มิ.ย. 2560 17:31 15 ก.ค. 2560 17:45 ไทยรัฐ