วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' ลุยเองนั่ง กมธ.ถกร่วม 3 ฝ่ายหาทางออก ปม 'ไพรมารีโหวต'

"มีชัย" ขอลุยเองนั่ง กมธ.ถกร่วม 3 ฝ่ายหาทางออก หวั่น "ไพรมารีโหวต" ทำพรรคส่งผู้สมัครไม่ได้ ส่อขัด รธน. หลัง กกต.มาตามใบสั่ง

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60 ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงเรื่องการทำไพรมารีโหวตว่า พรรคการเมืองหลายพรรคส่งหนังสือทักท้วงมา เพราะว่าเขาเห็นปัญหาทั้งเวลาและกระบวนการ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงไม่เห็นปัญหานี้ ดังนั้น กรธ.ต้องไปดูรายละเอียดของปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลา เพราะศึกษาข้อทักท้วงจากทางพรรคการเมืองต่างๆ เพราะว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ทำหน้าที่พิจารณากฎหมาย ยังไม่ได้ส่งเรื่องกลับมายัง กรธ.ถ้าร่างกฎหมายส่งผลทำให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ได้ ทำให้การเลือกตั้งทำไม่ได้ หรือการเลือกตั้งมีปัญหา ถ้าเป็นแบบนี้คงจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ กกต.ชี้แจงว่าเรื่องไพรมารีโหวตไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และ กกต.สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ไม่มีปัญหา แต่เมื่อ กรธ.ถามรายละเอียด กกต.กลับตอบไม่ได้ คล้ายกับว่า กกต.อาจจะถูกสั่งมาให้บอกว่าไม่มีปัญหา ดังนั้น ตอนนี้ กรธ.เลยต้องศึกษาปัญหา อาทิ เรื่องที่ กกต.จะเป็นผู้ให้ใบเหลือง ใบแดง กรณีที่มีการร้องเรียนว่ากระบวนการไพรมารีโหวตไม่ถูกต้อง

เมื่อถามว่า ถ้ามีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณากฎหมาย นายมีชัยจะลงไปนั่งในสัดส่วน กรธ. จำนวน 5 คน ด้วยหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า คงต้องไปเอง เพื่อจะช่วยกันหาทางว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งตนอาจจะต้องไปนั่งในกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณากฎหมาย ทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทำไพรมารีโหวต และกฎหมายว่าด้วย กกต.ด้วย

เมื่อถามว่า ตอนนี้ประสานอะไรกับ สนช.บ้างหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ยัง แต่ว่าในวันนี้มีหนังสือเสนอให้ตั้งกรรมาธิการร่วมแล้ว กรธ.คงต้องไปหารือต่อว่าจะเอาอย่างไร เมื่อถามว่า ถ้าหากการทำไพรมารีโหวตส่งผลทำให้เวลาการเลือกตั้งขยายออกไป กรธ.จะสามารถแก้ไขกฎหมายวันเลือกตั้ง ทำให้การประกาศกฤษฎีกาเรื่องวันเลือกตั้งถูกขยายออกไปเพื่อเอื้อแก่การทำไพรมารีโหวต ได้หรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ถ้ามีเวลาก็ขยายได้ แต่เกรงว่าจะไม่มีเวลา เพราะแค่จะทำให้พรรคการเมืองถูกต้องตามร่างกฎหมายลูกก็ใช้เวลานานแล้ว

ด้าน นายนรชิต สิงหเสนี โฆษก กรธ. กล่าวว่า ประธาน สนช. ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 มิ.ย. 60 แจ้งว่า กกต.ได้มีหนังสือส่งเอกสารความเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต. ที่ สนช.ให้ความเห็นชอบแล้วไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 วรรคห้า บัญญัติว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง หรือ กรธ.เห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้งประธาน สนช.ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.บ.นั้น และให้ สนช.ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา 1 คณะ 11 คน ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง และสมาชิก สนช.และ กรธ. ฝ่ายละ 5 คน เพื่อพิจารณาและเสนอต่อ สนช.ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ โดยที่ประชุม กรธ.มีมติให้ กรธ.เข้าเป็น กมธ.วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย กกต. จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายมีชัย ฤชุพันธุ์, นายประพันธ์ นัยโกวิท, นายปกรณ์ นิลประพันธ์, นายภัทระ คำพิทักษ์ และนายศุภชัย ยาวะประภาษ ทางวิป สนช. จะนำเรื่องดังกล่าวหารือในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ เวลา 13.30 น.

"มีชัย" ขอลุยเองนั่ง กมธ.ถกร่วม 3 ฝ่ายหาทางออก หวั่น "ไพรมารีโหวต" ทำพรรคส่งผู้สมัครไม่ได้ ส่อขัด รธน. หลัง กกต.มาตามใบสั่ง 26 มิ.ย. 2560 16:38 ไทยรัฐ