วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชทพ. ควง 19 พรรคเล็ก ยื่น กรธ.ค้าน 'ไพรมารีโหวต' ชงตั้ง กมธ. 3 ฝ่าย

ชทพ.ควง 19 พรรคเล็ก ยื่น กรธ.ค้าน "ไพรมารีโหวต" ระบุทำยาก-พรรคเล็กเสียเปรียบ ชี้คำสั่ง คสช.งดประชุมพรรค ส่งผลคัดเลือกผู้สมัคร ด้าน "ชาติชาย" ระบุยังไม่เคาะตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย จ่อถก สนช.หาทางออก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 ที่รัฐสภา มีตัวแทนพรรคการเมือง ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนาและกลุ่มปฏิรูปการเมืองยุคใหม่ ที่เป็นการรวมตัวของพรรคการเมืองขนาดเล็ก 19 พรรค นำโดยพรรคประชาธิปไตยใหม่ เข้ายื่นข้อท้วงติงต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ...ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 3 ต่อ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผ่าน นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรธ.

โดยความเห็นของพรรคชาติไทยพัฒนา และกลุ่มพรรคการเมืองขนาดเล็ก ระบุตรงกัน คือ ให้ทบทวนบทบัญญัติของการเลือกตั้งขั้นต้น เพื่อหาตัวแทนสาขาพรรคหรือตัวแทนจังหวัด เสนอให้พรรคเลือกส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือไพรมารีโหวต ที่กำหนดไว้ในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เนื่องจากมีปัญหาในทางปฏิบัติ และทำให้พรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบพรรคการเมืองขนาดใหญ่ อีกทั้งขอให้ กรธ.รับความเห็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วมกัน 3 ฝ่ายเพื่อให้แก้ไขในบทบัญญัติด้วย

ทั้งนี้ข้อเสนอของพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ลงนามโดย นายธีระ วงศ์สมุทร หัวหน้าพรรค ระบุชัดเจนว่า การกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลต่อประเด็นการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคการเมือง ว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองบังคับใช้ ให้พรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ให้รับฟังความคิดเห็นจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนประจำจังหวัด ส่วนการใช้ระบบไพรมารีโหวตตามบทบัญญัติหลักให้นำไปใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน พรรคการเมือง และสมาชิกพรรค มีเวลาเตรียมความพร้อมรองรับระบบใหม่ เช่น ขั้นตอนหาสมาชิกพรรคที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ทำกิจกรรมที่เป็นที่ยอมรับต่อการตั้งสาขาพรรค และการหาตัวแทนพรรคให้ครบทุกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น

ด้าน นายชาติชาย กล่าวว่า จะนำข้อเสนอและข้อทักท้วงของตัวแทนพรรคการเมืองเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กรธ.ในช่วงบ่ายวันนี้ ส่วนจะนำไปสู่มติของ กรธ.นำส่งความเห็นไปยัง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เพื่อตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ ทั้งนี้มีหลักการที่ต้องพิจารณา คือ หากบทบัญญัติที่ตัวแทนพรรคการเมืองทักท้วงมีปัญหาทางข้อกฎหมาย กรธ.ต้องหารือเพื่อวางหลักพิจารณากับ สนช. แต่หากพิจารณาแล้วว่าเป็นประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของพรรคการเมือง ต้องให้ กกต.เป็นผู้พิจารณากำหนดระเบียบหรือขั้นตอนอื่นๆ รองรับ

"เรื่องนี้ต้องพิจารณาโดยหลักสำคัญด้วยว่า การบัญญัติกฎหมายใดต้องไม่สร้างปัญหาในทางปฏิบัติด้วย ทั้งนี้หลักการของระบบไพรมารีโหวต ที่ให้สมาชิกพรรคหรือตัวแทนพรรคมีส่วนร่วมคัดเลือกผู้สมัครนั้นเป็นสิ่งที่ กรธ.เห็นด้วยและยอมรับ" นายชาติชาย กล่าว.

ชทพ.ควง 19 พรรคเล็ก ยื่น กรธ.ค้าน "ไพรมารีโหวต" ระบุทำยาก-พรรคเล็กเสียเปรียบ ชี้คำสั่ง คสช.งดประชุมพรรค ส่งผลคัดเลือกผู้สมัคร ด้าน "ชาติชาย" ระบุยังไม่เคาะตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย จ่อถก สนช.หาทางออก 26 มิ.ย. 2560 16:24 26 มิ.ย. 2560 16:35 ไทยรัฐ