วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.โต้ ปชป. ร่าง ก.ม.ยุทธศาสตร์ไม่ขัด รธน. ยัน ทำตาม ม.77 วรรค 2

สนช.โต้ ปชป.แจงร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติไม่ขัด รธน. การันตีผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนทุกขั้นตอน ปฏิเสธไม่ได้มัดมือชกให้รัฐบาลในอนาคตต้องปฏิบัติตาม อ้างเป็นแค่การเขียนวิสัยทัศน์-เป้าหมายในกรอบกว้างๆ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรค 2 ที่ไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนว่า ยืนยันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญกระบวนการพิจารณาของ กมธ.ทำตามขั้นตอนกฎหมายทุกกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนที่รัฐบาลยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็มีการนำเสนอร่างกฎหมายผ่านเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ให้ประชาชนเข้ามาแสดงความเห็น ซึ่งมีผู้เข้ามาดู 3,000 กว่าความเห็นและมีผู้แสดงความคิดเห็น 8-9 ราย

จากนั้น กมธ.นำสิ่งที่ประชาชนแสดงความเห็นมาร่วมพิจารณาประกอบในขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เนื้อหาร่างกฎหมายผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ถือว่าทำครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรค 2 ทุกอย่าง อีกทั้งเมื่อร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วจะต้องเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติให้เสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งยังมีขั้นตอนให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นอีก 2 ครั้ง คือ 1.ขั้นตอนก่อนเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าอยากให้มียุทธศาสตร์ด้านใดบ้าง 2.หลังเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติเสร็จ ต้องให้ประชาชนแสดงความเห็นอีกครั้ง ว่าแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้าง

พล.ร.อ.พัลลภ กล่าวต่อว่า ร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่การมัดมือชก หรือเป็นข้อผูกมัดให้รัฐบาลในอนาคตต้องปฏิบัติตาม เพราะแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นเพียงการระบุเรื่องวิสัยทัศน์ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ในกรอบกว้างๆ 20 ปี ส่วนรายละเอียดและนโยบายการปฏิบัติงานจะอยู่ในแผนแม่บท ที่รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารแต่ละชุดเป็นผู้เขียนแผนแม่บทเอง ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ชาติจึงไม่ใช่อุปสรรคในการบริหารประเทศ แต่เป็นอุปกรณ์ให้รัฐบาลมีทิศทาง แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติยังทบทวนได้ทุก 5 ปี หากเกิดเหตุการณ์หรือความขัดแย้งที่กระทบต่อวิสัยทัศน์ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้เสนอปรับปรุงแก้ไขให้ ครม.พิจารณา

สนช.โต้ ปชป.แจงร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติไม่ขัด รธน. การันตีผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนทุกขั้นตอน ปฏิเสธไม่ได้มัดมือชกให้รัฐบาลในอนาคตต้องปฏิบัติตาม อ้างเป็นแค่การเขียนวิสัยทัศน์-เป้าหมายในกรอบกว้างๆ 26 มิ.ย. 2560 14:16 ไทยรัฐ