วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวลำนารายณ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์หลังใหม่

นอภ.ชัยบาดาล ประธานศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ พร้อมทั้งพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์หลังใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านที่เคารพศรัทธากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุข...

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 25 มิ.ย.60 นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นอภ.ชัยบาดาล นายบุญช่วย ล้อตระกูล ประธานศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ พร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวตลาดลำนารายณ์ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์หลังใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้ความเป็นสิริมงคลของชาว อ.ชัยบาดาล อ.ท่าหลวง และ อ.ลำสนธิจ.ลพบุรีและใกล้เคียง

นายบุญช่วย ล้อตระกูล ประธานศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ เปิดเผยว่า ศาลเจ้าฯ แห่งนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาอยู่อาศัยทำมาหากินได้ร่วมกันจัดตั้งศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 เมื่อประมาณ 53 ปีที่ผ่านมาตามความเชื่อถือและศรัทธาจนทำให้ที่ผ่านมาประกอบอาชีพทำมาหากินค้าขายกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมาโดยตลอด จึงเป็นที่ศรัทธานับถือของชาวบ้านมาอย่างยาวนาน

แต่เนื่องจากตัวอาคารศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์หลังเก่า ที่ก่อสร้างมานานกว่า 50 ปีมีสภาพที่เก่าแก่ชำรุดทรุดโทรม ชาวตลาดลำนารายณ์ และผู้ที่มีจิตศรัทธาจึงได้กำหนดให้มีการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าขึ้นมาใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่และสวยงามขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ ไว้ให้ชาวบ้านที่ศรัทธานับถือเดินทางไปกราบไหว้ ซึ่งในการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าฯ หลังใหม่ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 10 กว่าล้านบาทเศษ ท่านใดที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างในครั้งนี้สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์.

นอภ.ชัยบาดาล ประธานศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ พร้อมทั้งพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์หลังใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านที่เคารพศรัทธากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุข... 26 มิ.ย. 2560 12:01 ไทยรัฐ