วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระทรวงแรงงาน ขยายเวลารับเงินชราภาพ เป็น 60 ปี

กระทรวงแรงงาน เตรียมขยายระยะเวลารับเงินชราภาพ ของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ซึ่งเป็นนโยบายสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แรงงาน..

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า นโยบายของกระทรวงแรงงาน โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคงของแรงงาน ทั้งในช่วงที่อยู่ในระบบแรงงาน และเมื่อต้องออกจากระบบแรงงานไปแล้ว จึงมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับแรงงาน ในส่วนของผู้ประกันตน ด้วยการขยายระยะเวลาการรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจาก อายุ 55 ปี เป็น 60 ปี

อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ในอนาคตผู้ประกันตนจะสามารถอยู่ในระบบได้จนถึงอายุ 60 ปี ซึ่งเรื่องนี้เป็นแนวคิดที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เห็นชอบ และสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการศึกษารูปแบบความเป็นไปได้ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไป.

กระทรวงแรงงาน เตรียมขยายระยะเวลารับเงินชราภาพ ของผู้ประกันตนจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ซึ่งเป็นนโยบายสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แรงงาน.. 26 มิ.ย. 2560 11:50 26 มิ.ย. 2560 12:18 ไทยรัฐ