วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมผัสสุริยคราส

องค์การไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาเปิดตัวดวงตราไปรษณียากรหรือแสตมป์ชนิดแรก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพียงใช้นิ้วเดียวสัมผัส จะทำให้เกิดสุริยุปราคาหรือสุริยคราสบนแสตมป์ ด้วยเทคโนโลยีของหมึกที่ไวต่ออุณหภูมิความร้อนของร่างกาย ส่วนด้านหลังของแสตมป์จะเป็นเส้นทแยงมุมของสุริยคราสทั้งสหรัฐฯที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ โดยแสตมป์ชนิดดังกล่าวจำหน่ายในราคา 49 เซ็นต์ หรือประมาณ 17 บาท.