วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาคารจอดรถราชดําเนิน กทม.เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบ

4 ชั้น 2 อาคารรองรับรถนับพันคัน

รายงานข่าวจากสำนักการโยธา เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีนโยบายแก้ปัญหาการจราจรพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเสนอให้ กทม.พิจารณา ศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณถนนราชดำเนินนอก จำนวน 2 อาคาร แบ่งเป็นอาคารจอดรถยนต์ 4 ชั้น กว้าง 45 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 20 เมตร รองรับการจอดรถได้ 1,600 คัน จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถบัส 3 ชั้น รองรับรถบัสได้ 160 คัน จำนวน 1 อาคาร ภายใต้งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,000 ล้านบาท ปัจจุบัน กทม. โดยสำนักการโยธาได้ทำการศึกษารูปแบบเบื้องต้นแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าฯ กทม. เพื่อขอความเห็นชอบโครงการก่อนเสนอเรื่องไปยัง กระทรวงมหาดไทย นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ หากรูปแบบการก่อสร้างผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า รวมถึงผ่านขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน (PPP) ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าอาคารจอดรถยนต์ 4 ชั้น สามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ และคาดว่าจะมีเอกชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ส่วนอาคารจอดรถบัส ซึ่งสามารถรองรับจำนวนรถบัสได้น้อยประกอบกับอัตราค่าจอดรถที่ราคาค่อนข้างต่ำอาจทำให้การคืนทุนใช้ระยะเวลานาน ในส่วนนี้อาจทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากเอกชนเท่าที่ควร.

รายงานข่าวจากสำนักการโยธา เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีนโยบายแก้ปัญหาการจราจรพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเสนอให้ กทม.พิจารณา ศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณถนนราชดำเนินนอก 26 มิ.ย. 2560 01:59 ไทยรัฐ