วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนจี้รัฐเร่งปฏิรูประบบการศึกษา

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ต้องการให้รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (นิวเอสเคิร์พ) เนื่องจากเป็นข้อกังวลของนักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยได้สอบถามเข้ามา จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ เพราะขณะนี้ไทยกำลังขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

“แม้ว่าการปฏิรูประบบการศึกษาจะเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการแต่ก็อยากให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่นักลงทุนต่างชาติสอบถามเรื่องความพร้อมบุคลากรในการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และขณะนี้อยากให้เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่อีอีซีออกมาให้ชัดเจน เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ขณะนี้หลายๆประเทศต้องการเข้ามาลงทุนในโครงการนี้จำนวนมาก ซึ่งพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต”

นอกจากนี้ ส.อ.ท.ยังต้องการให้เร่งปฏิรูปกฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรคในการลงทุน เนื่องจากกฎหมายของไทยส่วนใหญ่ประกาศใช้มานานแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีการลงทุนใหม่ๆ อาจติดขัดกับกฎหมายในอดีต และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น การใช้พื้นที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม, การติดตั้ง กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า และทำเหมืองแร่ ซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้แก้ปัญหาโดยการประกาศใช้ ม.44 เพื่อเข้ามาแก้ปัญหา เป็นกรณีที่เห็นด้วย เพราะบางพื้นที่ ส.ป.ก.ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตร และปัจจุบันการลงทุนต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไป แต่ต้องยึดหลักการเดิม คือ ให้ผลประโยชน์กับเกษตรกรและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม.

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ต้องการให้รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 26 มิ.ย. 2560 01:34 ไทยรัฐ