วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะเอกชนปรับแผนพลังงาน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังอยู่ระหว่างการปรับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (ปี 2558-79) ที่ประกอบด้วยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้สถาบันได้มีส่วนเสนอแนวทางดำเนินงานไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเอทานอล และไบโอดีเซลที่อยู่ในแผน AEDP 2015 ที่กำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล 14 ล้านลิตรต่อวัน และเอทานอล 11.30 ล้านลิตรต่อวันในปี 2579 โดยเสนอว่าส่วนนี้ควรต้องปรับลดลง แต่เท่าใด ต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐจะพิจารณา

นายมนตรี วิบูลย์รัตน์ นายกสมาคมการค้าขยะ กล่าวว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลจะปรับแผน AEDP ใหม่ให้สอดรับกับนโยบายที่นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 40% จากเดิม 20% โดยในส่วนของไฟฟ้าจากขยะ สมาคมเห็นว่าขยะชุมชนจะเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับไทยในระยะยาวซึ่งแผนเดิมกำหนดไว้สิ้นสุดปี 2579 เพียง 500 เมกะวัตต์และขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวัตต์ซึ่งเห็นว่าขยะชุมชนมีศักยภาพที่จะเพิ่มไปได้ถึง 950 เมกะวัตต์.

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังอยู่ระหว่างการปรับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (ปี 2558-79) ที่ประกอบด้วยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) ... 26 มิ.ย. 2560 01:13 26 มิ.ย. 2560 01:13 ไทยรัฐ