วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบพิรุธโครงการฝายมีชีวิต ตั้งกก.สอบวินัยร้ายแรง 'หัวหน้าอุทยานฯภูเรือ'

กรมอุทยานฯ รับลูก ป.ป.ท. สอบวินัยร้ายแรง "หัวหน้าอุทยานฯภูเรือ" พบพิรุธโครงการฝายมีชีวิต ไม่ได้ขออนุญาตสร้าง แต่เบิกงบกว่า 20 ล้าน รายงานเท็จผู้บังคับบัญชา 2 ปีซ้อนว่าเลิกทำแล้ว พร้อมเด้งหัวหน้าอุทยานฯ หาดเจ้าไหม...

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้ตรวจสอบการทุจริตการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย ในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชน จ.เลย แบบต่อเนื่องยั่งยืนหรือที่เรียกกันว่าโครงการฝายมีชีวิต โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย ประกอบด้วยกิจกรรมการก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 1,300 แห่ง ฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน 20 แห่ง จัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 110 กิโลเมตรและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้แก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเลย ปีละ 10 ล้านบาท ตนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมีนายณัฐพล รัตนพันธุ์ ผอ.ส่วนกิจการทางทะเล สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ เป็นประธานไปตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีมูลการทุจริตตามที่มีการร้องเรียนไปยัง ป.ป.ท.จริง

ทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบว่า มีความผิด 2 ประเด็นคือ ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างฝายจากกรมอุทยานฯ และ รายงานอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การก่อสร้างโครงการฝายมีชีวิต เริ่มในปี 2557 - 2559 งบประมาณปีละกว่า 10 ล้านบาทจากจังหวัดเลย ตั้งเบิกโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.)เลย โดยปี 2557 มีการขออนุญาติสร้างฝายและได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานฯ แต่ในปี 2558 และปี 2559 ไม่มีการขออนุญาตสร้างฝายจากกรมอุทยานฯ แต่กลับมีการเบิกงบประมาณเพื่อก่อสร้างฝายปีละกว่า 10 ล้านบาท แล้วแจ้งกรมอุทยานฯ ว่าได้มีการยกเลิกโครงการฝายมีชีวิตหรือไม่ประสงค์จะดำเนินการ เท่ากับเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 2 ปีซ้อน เพราะฉะนั้นงบประมาณที่เบิกไปแล้วปีละกว่า 10 ล้านบาท หายไปไหน ที่สำคัญ ในพื้นที่อุทยานฯ ภูเรือ ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องจากพื้นที่ครึ่งหนึ่งของอุทยานฯ ด้านฝั่งตะวันออก เป็นหน้าผาสูงชัน

นอกจากนี้ แม้จะตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างฝายจริง แต่มีข้อสังเกต คือ มีการทำซ้ำในที่เดิมที่มีการก่อสร้างอยู่แล้วหรือทำซ้ำซ้อน ดังนั้น จึงให้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายรณภพ คัชมาตย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ ฐานทำให้อุทยานฯ เสียหาย ส่วนการทุจริตหรืออาจมีความไม่โปร่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณมอบให้ ป.ป.ท.ดำเนินการต่อไป

นายธัญญา ยังระบุได้ย้ายนายมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ไปประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5(นครศรีธรรมราช) และย้ายนายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง มาเป็นหัวหน้าอุทยานฯ หาดเจ้าไหม เนื่องจากไม่ใส่ใจการจัดเก็บเงินค่าบริการอุทยานฯ การไม่ซ่อมเรือที่ใช้ปฎิบัติหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนจากชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง กรณีโครงการวิจัยเกี่ยวกับพะยูนอีกด้วย.