วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

7.9 ล้านคนแล้ว กราบพระบรมศพ

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แจ้งความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวถึงความคืบหน้าจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริภายในพระที่นั่งทรงธรรม ว่า จิตรกรรมฝาผนังทั้ง 3 ผนังลงสีโครงสร้างโดย รวมทุกโครงการพระราชดำริแล้ว โดยพื้นที่สีขาวที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพบุคคล จะลงสีสุดท้ายจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน จากนั้นต้นเดือนกรกฎาคมจะเริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆของ 3 ผนัง 46 โครงการ จนถึงกลางเดือนสิงหาคม และจะใส่สีและดูระยะว่าแต่ละผนังต้องการให้โครงการพระราชดำริใดเป็นจุดเด่นของผนังนั้นๆ โดยจะใช้วิธีการตัดเส้นรายละเอียด แสงและสีต่างๆ ในส่วนที่สำคัญให้ชัดเจน โดยยึดหลักทัศนียวิทยาให้เกิดความลึกในงานจิตรกรรมที่เป็นธรรมชาติเหมือนที่สายตามองเห็น ซึ่งโดยภาพรวมจิตรกรรมโครงการพระราชดำริพระที่นั่งทรงธรรมคืบหน้าร้อยละ 45-50

สำหรับจิตรกรรมฉากบังเพลิง นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ จิตรกรชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวถึงว่า ขณะนี้ฉากด้านทิศตะวันออก ด้านหน้าแสดงเรื่องราวพระนารายณ์อวตาร 2 ปาง ได้แก่ ปางวราหาวตาร ทรงอวตารหมูป่า และปางนรสิงหาวตาร ทรงอวตารนรสิงห์ จิตรกรช่างสิบหมู่และจิตรกรอาสาช่วยกันลงรายละเอียดสีของลายผ้านุ่งพระนารายณ์อวตารโทนสีน้ำตาล ปิดทองคำเปลวบนเครื่องประดับองค์เสร็จแล้ว นอกจากนี้ ฉากทิศตะวันตกแสดงเรื่องราวพระนารายณ์ 2 ปาง ได้แก่ ปางกฤษณาวตาร ทรงอวตารพระกฤษณะ และปางกัลกยาวตาร ทรงอวตารมนุษย์ขี่ม้าขาว ได้ลงสีลายผ้านุ่งและเก็บรายละเอียดสีทุกส่วนของภาพเขียนแล้วเสร็จเช่นกัน ส่วนด้านหลังของฉากบังเพลิงทั้งด้าน ทิศตะวันออกและตก แสดงภาพเขียนบัวสวรรค์ ดอกมณฑาทิพย์ ลายเฟื่องอุบะ และอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. จิตรกรลงสีแล้ว โดยภาพเขียนลงสีของ 2 ฉากนี้กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ ได้นำมาที่โรงลงสีชั่วคราวท้องสนามหลวงเพื่อสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรในวันที่ 26 มิ.ย.ด้วย

นายเกียรติศักดิ์กล่าวอีกว่า ในส่วนของภาพเขียนฉากพระนารายณ์อวตารที่เหลืออีก 4 ปาง ด้านทิศเหนือ ปางมัสยาอวตาร ทรงอวตารปลากรายทอง ปางกูรมาวตาร ทรงอวตารเต่า ฉากด้านทิศใต้ ปางปรศุรามาวตาร ทรงอวตารพราหมณ์ปรศุราม ผู้ใช้ขวานเป็นอาวุธ และปางรามาวตาร ทรงอวตารพระรามในรามเกียรติ์ จิตรกรกำลังลงสีหน้าตาพระนารายณ์และเทพชุมนุมซ้ายขวาของแต่ละฉาก ส่วนด้านหลังของฉากกำลังลงลวดลายบัวสวรรค์ที่อยู่ด้านล่าง ลวดลายก้อนเมฆด้านบน ก่อนที่จะขึ้นรูปดอกมณฑาทิพย์อยู่ตรงกลางของฉาก และอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ส่วนภาพเขียนแสดงเรื่องราวโครงการพระราชดำริอยู่ด้านหน้าส่วนล่างของฉากทั้ง 8 บาน จิตรกรกำลังเก็บรายละเอียดการลงสี อย่างไร ก็ดี การลงสีภาพเขียนทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ส.ค. จากนั้นจะนำไปประกอบกับฉากบังเพลิง ก่อนติดตั้งบนพระเมรุมาศในเดือน ก.ย.นี้

ส่วนที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวัน มีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาถวาย สักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 33,669 คน รวม 234 วัน มี 7,904,720 คน และประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นเงิน 1,670,607.75 บาท รวม 234 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 615,810,182.76 บาท

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แจ้งความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง 26 มิ.ย. 2560 00:32 ไทยรัฐ