วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งัดภารกิจติดหล่ม กศจ.เดินเครื่องพัฒนาการศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (กขภ.) ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธาน ได้หารือถึงการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งตลอด 1 ปีที่ผ่านมา กศจ.ใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่ไปในเรื่องการบริหารงานบุคคล การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดทำได้น้อย ดังนั้น กขภ.จึงมีข้อสรุปว่า ต่อไปการประชุม กศจ. ทุกครั้งให้มีวาระเรื่องการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด เป็นวาระแรก เพื่อพิจารณาเป็นเรื่องหลัก ส่วนเรื่องการบริหารงานบุคคลกำหนดเป็นนโยบายว่าต้องใช้เวลาการพิจารณาให้น้อยลง โดยให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.กศจ.) บริหารงานบุคคล พิจารณามาอย่างละเอียดและรอบคอบก่อนเสนอ กศจ.

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมอบให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องบริหารงานบุคคลในทุกเรื่องทั้งการสอบบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบ และการดำเนินการทางวินัยในทุกกลุ่ม ทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และจะดูแลให้เหมาะสมเป็นธรรมด้วย โดยหลักการบริหารงานบุคคลต้องเน้นให้ทางสถานศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มีบทบาทให้มากที่สุดในการพิจารณากลั่นกรองแต่ละขั้นตอน.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (กขภ.) ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธาน 26 มิ.ย. 2560 00:19 ไทยรัฐ