วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดหยุดแชร์ 'พ.ร.บ.จราจรใหม่ปรับหนัก' ขนส่งฯระบุความจริงมีแค่ 2เรื่อง

ขนส่งทางบก วอนหยุดแชร์ '23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก' มีความคลาดเคลื่อน ย้ำเจ้าของรถดัดแปลงตัวรถที่ผิดไปจากรายการจดทะเบียนไว้ ควรแจ้งต่อนายทะเบียนและนำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนนำไปใช้งาน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้ในสังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลเรื่อง 23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก อย่างแพร่หลายอีกครั้ง ซึ่งมีการระบุความผิดทั้งเรื่องการแต่งหน้าและรับประทานอาหารบนรถ ซึ่งไม่เป็นความจริง และข้อมูลส่วนใหญ่คลาดเคลื่อน โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ทำการชี้แจงข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นประเด็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งที่ถูกต้อง ได้แก่ ความผิดกรณีแก้ไขดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วย ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ได้แก่

รถที่มีการโหลดเตี้ย หรือยกสูง ที่วัดความสูงของโคมไฟจากพื้นราบน้อยกว่า 40 เซนติเมตร หรือสูงเกิน 1.35 เมตร

การเปลี่ยนท่อไอเสียที่มีระดับเสียงดังเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การติดไฟสปอร์ตไลท์ ติดไฟนีออนใต้ท้องรถ หรือติดไว้กับแผ่นป้ายทะเบียน

การปรับเปลี่ยนโคมไฟรถผิดไปจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดให้โคมไฟแสงพุ่งไกล โคมไฟแสงพุ่งต่ำ (ไฟหน้า) ต้องมีแสงขาว หรือเหลืองอ่อน ไฟเลี้ยวต้องเป็นแสงสัญญาณกะพริบสีอำพัน ไฟหยุดต้องเป็นแสงแดง และไฟส่องป้ายทะเบียนต้องเป็นแสงขาวเท่านั้น

ส่วนกรณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียน ทั้งการไม่ติดแผ่นป้ายโดยวางไว้ที่กระจก ตัดต่ออัดกรอบใหม่ ติดป้ายเอียงหรือมีวัสดุปิดทับ

การเปลี่ยนแปลงสีรถโดยไม่แจ้งนายทะเบียน การถอดเบาะหลังออกเพื่อติดตั้งโรลบาร์ ความผิดเกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงซุ้มล้อหรือยางกว้างกว่าตัวถัง อาทิ การใส่ล้อยางเกินออกมานอกบังโคลน ใส่ล้อใหญ่จนแบะเพื่อหลบซุ้มหรือตีโป่งขยายซุ้มล้อ เป็นต้น ส่วนการใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

สำหรับการติดตั้งไฟตัดหมอกแม้ไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย แต่ต้องใช้ให้ถูกต้องและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เจ้าของรถทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนนำไปใช้ โดยเฉพาะกรณีที่การดัดแปลงนั้นส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งาน หรือติดตั้งเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสีรถ ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงกับนายทะเบียน หรือการเสริมแหนบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถไปใช้งาน

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยเวลาใช้งาน นายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐาน โดยเจ้าของรถสามารถแสดงคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ขอให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ยุติการสร้างความสับสนแก่ประชาชน และขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข้อมูลที่มาจากการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทันที ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนการแชร์ข้อมูลต่างๆ เพื่อลดปัญหาการส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาด โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือสอบถาม Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ขนส่งทางบก วอนหยุดแชร์ '23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก' มีความคลาดเคลื่อน ย้ำเจ้าของรถดัดแปลงตัวรถที่ผิดไปจากรายการจดทะเบียนไว้ ควรแจ้งต่อนายทะเบียนและนำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนนำไปใช้งาน 25 มิ.ย. 2560 20:25 ไทยรัฐ