วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.-บ.ประชารัฐฯ จัดโครงการ 'ผ้าขาวม้าท้องถิ่น' เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ จัดโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย" เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าขาวม้าสินค้าชุมชน พร้อมเตรียมโกอินเตอร์โชว์ในงาน Amazon Fashion Week 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.60 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย" เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของผ้าขาวม้าในเชิงศิลปวัฒนธรรม และให้เกิดการแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ในคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

นายอภิชาติ กล่าวว่า ในประเทศไทยผ้าขาวม้าเปรียบเป็นผ้ามหัศจรรย์ อยู่ในวิถีชีวิตคนไทยมาตลอดทุกช่วงอายุ ชาวบ้านใช้ผ้าขาวม้ามาตั้งแต่สมัยเชียงแสน ดังปรากฏหลักฐานภาพวาดอยู่ในวัดที่ จ.น่าน เป็นภาพคนเชียงแสนไม่ใส่เสื้อ แต่นุ่งผ้าขาวม้า ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สื่อถึงวิถีชุมชนมานานกว่า 70 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กับบริษัทประชารัฐฯ จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรทำโครงการนี้เพื่อให้ผ้าขาวม้ากลับมาได้รับความสนใจในวงกว้าง เพราะเป็นผ้าที่ชุมชนผลิตได้ง่าย และชุมชนผลิตกันทั่วประเทศ

ด้าน นายฐาปน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความตั้งใจของคณะทำงานฯ ที่มีโอกาสลงพื้นที่ไปศึกษาชุมชน ได้พูดคุยกับคนในชุมชนว่าอยากทำแผนพัฒนาผ้าขาวม้า เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัวและใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน จึงอยากสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น เลยมานั่งคิดว่าถ้าแต่ละชุมชนทอผ้าขาวม้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนอย่างชัดเจน และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นจะให้ผ้าขาวม้ามีมูลค่า

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผ้าขาวม้า อาทิ การจัดประกวดผ้าขาวม้าแต่ละชุมชน การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า เพื่อพัฒนาชุมชนที่ผลิตให้มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าขาวม้า เปิดโอกาสให้แต่ละชุมชนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตผ้าขาวม้า อาทิ การทอ การใช้สีจากธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ผลิต

นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนผ้าขาวม้าทอมือของไทยจำนวนกว่า 30 ชุด ไปสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกบนรันเวย์งาน Amazon Fashion Week 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น และการจัดประกาดถ่ายภาพผ้าขาวม้าโพสต์ลงในอินสตาแกรมแล้วจะเลือกภาพที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดนิทรรศการผ้าขาวม้าระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย. ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากชุมชนผู้ผลิตเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นสิ่งไกลเกินฝันในการทำให้ผ้าขาวม้าแต่ละหมู่บ้านมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ประเทศไทยมีผ้าขาวม้าประจำหมู่บ้านได้แน่นอน

สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกกว่า 70 ชุมชน จาก 502 ชุมชน เพื่อพัฒนาให้มีความสามารถในกาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าขาวม้า โดยเปิดโอกาสให้แต่ละชุมชนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการผลิต.

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ จัดโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย" เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าขาวม้าสินค้าชุมชน พร้อมเตรียมโกอินเตอร์โชว์ในงาน Amazon Fashion Week 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น 25 มิ.ย. 2560 19:51 ไทยรัฐ