วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งสร้างศาลากลาง จ.ภูเก็ตแห่งใหม่ หากไม่เสร็จปรับวันละ 4 แสนกว่าบาท

ล่าช้า! เร่งการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ให้เสร็จตามสัญญา พ.ย.นี้ หลังขยายเวลาเพิ่มอีก 180 วัน ถ้าไม่เสร็จปรับวันละกว่า 4 แสนบาท...

วันที่ 25 มิ.ย. 60 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้ทำความเข้าใจกรณีตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.ท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนเอี๋ยว ทีมร่วมค้าเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างเป็นเงิน 449,900,000 บาท โดยสัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2557 และสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 29 พ.ค. 2560 มีระยะเวลาการก่อสร้าง 995 วัน จากนั้นได้มีการขยายเวลาเพิ่มเติมอีก 180 วัน ทำให้สิ้นสุดสัญญาจ้าง หลังจากการขยายเวลาแล้วเป็นวันที่ 26 พ.ย.2560 รวมเวลาก่อสร้าง 1,175 วัน ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

ทางด้านจังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน ติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการมาเป็นลำดับ ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานโครงการในภาพรวมได้ 70.36% ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด สาเหตุความล่าช้าคือ ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีการก่อสร้างโครงการใหญ่ของเอกชนหลายโครงการ นอกจากนี้สภาพหน้างาน เช่น งานก่อสร้างฐานรากทำยากกว่าที่คาดคะเนไว้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมเหล็กกันดินพัง ทำให้การก่อสร้างในช่วงแรกๆ ล่าช้าตามไปด้วย อย่างไรก็ตามได้มีการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด

ทั้งนี้ จังหวัดโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน ได้เร่งรัดไปยังผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบให้แล้วเสร็จตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการผลักดันให้เร่งรัดการดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 และหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2560 ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการเพิ่มเติมเครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและคนงานเร่งเข้าดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 26 พ.ย. 2560 ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับวันละ 449,900 บาท สำหรับศูนย์ราชการที่กำลังก่อสร้าง จะมีที่จอดรถภายในและภายนอกอาคารภายในอาคาร สามารถจอดรถได้ 295 คัน ภายนอกอาคารรถยนต์ทั่วไปจอดได้ 20 คัน รถบัส 2 คัน และมีที่จอดรถสำหรับคนพิการ 5 คัน มีที่จอดรถจักรยานยนต์ 200 คัน.

ล่าช้า! เร่งการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ให้เสร็จตามสัญญา พ.ย.นี้ หลังขยายเวลาเพิ่มอีก 180 วัน ถ้าไม่เสร็จปรับวันละกว่า 4 แสนบาท... 25 มิ.ย. 2560 17:13 ไทยรัฐ