วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาชิก ทปอ.โหวตยืนยัน มหาวิทยาลัย ยังเปิด-ปิดภาคเรียน ตามอาเซียน

ทปอ.สรุปหลักการ 'ทีแคส' รายงานนายกฯ ลั่นขอเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนฯ รถไฟความเร็วสูง คลี่ปมเปิดปิดภาคเรียนตามข้อเสนอสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ขอหารือ รมว.ศธ. เพื่อช่วย นศ.ฝึกสอน แม้ส่วนใหญ่ยังโหวตให้เปิดปิดตามอาเซียน

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 60 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมสรุปผลการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลางปีการศึกษา 2560 ซึ่งในภาพรวมพบว่าจำนวนที่นั่งเรียนมีมากกว่าจำนวนผู้สมัครเข้าเรียน เนื่องจากจำนวนเด็กเกิดน้อยลง ทปอ.จึงได้ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ถึงสถิติดังกล่าวและปรับตัว ทั้งปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการรับให้เหมาะสม

ส่วน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) หรือ ทีแคส ซึ่งจะเริ่มปีการศึกษา 2561 โดยกระบวนการจะเริ่มต้นในเดือน ต.ค. 60 นี้ ทปอ.จะสรุปความคืบหน้าและแจ้งให้นักเรียนทราบทางเว็บไซต์

นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้สรุปหลักการของทีแคส เพื่อเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอทราบหลักการทีแคส และความแตกต่างระหว่างทีแคสกับระบบการรับนักเรียนในระบบเดิม

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้หารือถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมติว่า ทปอ.จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีว่า ทปอ.จะเป็นศูนย์กลางร่วมกับประเทศจีน โดยจะตั้งคณะกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบราง และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาที่กำลังจะออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงการ และเพื่อต่อยอดให้โครงการนี้ยั่งยืน ส่วนเรื่องการเปิดปิดภาคเรียนนั้น ยังไม่มีการหารือเรื่องดังกล่าว โดยจะต้องรอผลการวิจัย

อย่างไรก็ตาม สมาชิก ทปอ.ส่วนใหญ่ยังยืนยันเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เนื่องจากเห็นว่าการเปิดปิดดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยไทย นักศึกษา และทางรอดของการศึกษาไทยในอนาคต เพราะขณะนี้จำนวนนักศึกษาลดลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยไทย มีศักยภาพและความเข้มแข็งในเรื่องของหลักสูตร การวิจัยที่มีมาตรฐานระดับโลก ดังนั้นในอนาคตต้องเติมเต็มด้วยนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

ส่วนเรื่องที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ขอให้ทาง ทปอ.ทบทวนการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น เนื่องจากมีผลกระทบในเรื่องนิสิตนักศึกษาไปฝึกสอนนั้น ทปอ.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดย ทปอ.จะหารือกับ รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งกำกับดูแล สพฐ.ให้ไปช่วยดูเรื่องการฝึกสอนที่เหมาะสมต่อไป

ทปอ.สรุปหลักการ 'ทีแคส' รายงานนายกฯ ลั่นขอเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนฯ รถไฟความเร็วสูง คลี่ปมเปิดปิดภาคเรียนตามข้อเสนอสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ขอหารือ รมว.ศธ. เพื่อช่วย นศ.ฝึกสอน แม้ส่วนใหญ่ยังโหวตให้เปิดปิดตามอาเซียน 25 มิ.ย. 2560 13:56 ไทยรัฐ