วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทิดพระเกียรติ 60 ชันษา เจ้าฟ้านักเคมีรักปลา

กรมประมง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29” เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยว กับพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีครบรอบพระชนมายุ 60 พระชันษา ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักเคมีที่รักปลา” จึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดยถ่ายทอด เรื่องราวปลาในพระนิพนธ์ พร้อมด้วยศิลปะการเลี้ยงปลาผ่านพระนิพนธ์เส้นสายของภาพวาดฝีพระหัตถ์ และนิทรรศการ 29 ปี ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการประมงของพระองค์ท่าน

และยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ที่จัดแสดง Waterfall Art Aquarium ตู้ปลาน้ำตก 6 ชั้น สูงกว่า 3 เมตร, Street Fish Art ถนนแห่งการประกวดปลาสวยงาม ระยะทางกว่า 150 เมตร, Exotic Aquatic Art สัตว์น้ำหาชมยากจากลุ่มน้ำอเมซอน, Danger Aquatic Art สัตว์น้ำอันตราย และยังรวมพลปลากัด 60 เฉดสี, ปลากัดสีส้มหลากสายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำขนาดใหญ่หาชมยาก อาทิ ปูเจ้าพ่อหลวง ปูน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย, จระเข้ยักษ์ ยาว 4 เมตร และกระเบน ราหู ยาวกว่า 2 เมตร พร้อมความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ ในหัวข้อ “หัวใจตาย... ใครไม่กลัว” จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สัมผัสกับความแปลกมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ตระการตา ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำหลากสีสัน และสุดยอดการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม ตลอดจนความรู้เรื่องสุขภาพ พร้อมรับบริการด้านสุขภาพเบื้องต้นฟรี! ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์.

กรมประมง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29” เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยว กับพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ... 25 มิ.ย. 2560 13:13 ไทยรัฐ