วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาลูกตะลุยเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์

สร้างเสริมประสบการณ์แห่งการเรียนรู้และเปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆ และครอบครัว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ประกอบด้วย เพจพาลูกเที่ยวดะ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร และ บมจ.บัตรกรุงไทย ร่วมกันจัดงาน “มหกรรม พาลูกเที่ยวดะ ครั้งที่ 1 ตอนพาลูกตะลุยเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์” โดยรวบรวมทุกเรื่องท่องเที่ยวคุณภาพ และแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมานำเสนอ ในราคาประหยัด สำหรับครอบครัว

ผู้ก่อตั้งเพจพาลูกเที่ยวดะ ปพน วงศ์ประเสริฐสุข เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีแนวคิดหลักคือ “การพาลูกออกไปลอง-เที่ยว-เล่น-เรียนรู้” เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ให้ลูกได้ลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ที่เราเองอาจจะไม่ได้เห็นกันที่บ้าน ให้ลูกได้ท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่หลากหลายรูปแบบร่วมกับครอบครัว ได้เล่นสนุกในแบบที่สร้างสรรค์ตามวัย และเปิดโอกาสในการได้เรียนรู้นอกห้องเรียนได้ลองได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ จะได้เติบโตและเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม

ส่วน ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผอ.ฝ่ายกิจกรรม ททท.กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่ดีมีประโยชน์ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างประสบการณ์ควบคู่ไปกับการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเยาวชน แต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ยังเราได้รวบรวมผู้ประกอบการท่องเที่ยว สำหรับครอบครัวแบบครบวงจร ตั้งแต่ที่พัก เดสติเนชั่นสำหรับท่องเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติ เชิงสร้างเสริมประสบการณ์ พิพิธภัณฑ์ ไปจน ถึงอุทยานต่างๆ เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เลือกสรร เพื่อใช้เวลากับครอบครัวที่ได้ทั้งสาระ และความบันเทิง พ่อแม่ได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ผ่านกิจกรรมแสนสนุก ที่สอดแทรกการเรียนรู้ผ่านการเล่น ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนทั้ง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ธวัชชัย จันทร์งาม ผอ.กองการท่องเที่ยว กทม. กล่าวว่า ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีถิ่น ที่มีคุณค่าและน่าสนใจของ กทม. อาทิ ประชาคมบางลำพู, ชุมชนมอญวัดสุทธาโภชน์, ศูนย์การท่องเที่ยวเกษตรแสงตะวัน, ชุมชนคนรักหัวตะเข้, ชุมชนคนรักตลาดน้อย, ชุมชนตรอกข้าวเม่า ฯลฯ.

สร้างเสริมประสบการณ์แห่งการเรียนรู้และเปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆ และครอบครัว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ประกอบด้วย เพจพาลูกเที่ยวดะ, การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร และ บมจ.บัตรกรุงไทย ร่วมกันจัดงาน... 25 มิ.ย. 2560 13:03 ไทยรัฐ