วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

GN1...ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่

โดย สะ-เล-เต

หลายท่านคงเคยกินข้าวเหนียวแล้ว และมักจะเจอปัญหาเอาข้าวเหนียวออกจากกระติบสักพัก ข้าวเหนียวจะแข็ง เคี้ยวกลืนแทบไม่ลง

แต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไป ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ ผู้ชำนาญการ งานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้ใช้เวลาศึกษาวิจัยมากว่า 3 ปี...ได้ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ให้ชื่อว่า “GN1” ถือเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ล่าสุด ที่เอาคุณสมบัติเด่นของข้าวเหนียวพันธุ์ดีของบ้านเรามารวมกันไว้ในพันธุ์นี้

เพราะที่มาของข้าวเหนียว “GN1” เกิดจากการนำพันธุ์ข้าวเหนียวกว่า 1,000 สายพันธุ์ มาศึกษาวิจัยพันธุกรรมว่า แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะดีเด่นดังด้านไหนบ้าง จากนั้นนำแต่ละพันธุ์มาผสมข้ามสายพันธุ์กันไปมา

จนได้ข้าวเหนียวที่รสชาติหอมนุ่ม ไม่แพ้พันธุ์ กข 6 แต่ต้นไม่สูงมาก ทำให้ล้มง่าย

เมล็ดสวย ยาวกว่าข้าวเหนียวสายพันธุ์อื่น เพราะถอดแบบมาจากข้าวเหนียวเขี้ยวงู...เมื่อหุงสุก มีเมล็ดเรียงสวย ขึ้นเงามัน หอมอ่อนนุ่ม แม้จะนึ่งทิ้งไว้นานหลายชั่วโมงก็ตาม

ลักษณะประจำพันธุ์...ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ต้านทานแมลง เพราะเป็นกอโปร่ง หนอนกอมาอยู่อาศัยไม่ได้ ต้านทานโรคกาบใบแห้ง ใบไหม้

ถ้าปลูกในพื้นที่นาปี ต้นจะสูงประมาณ 90 ซม. แต่ถ้าปลูกนาปรังต้นจะสูง 70 ซม. อายุการออกรวง 90 วัน อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 1,100 กก.

ปัจจุบันทดลองปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์ไปแล้ว 2 ครอป ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร และเชียงราย และเตรียมส่งเสริมปลูกใน จ.เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา นั่นเพราะภาคเหนือเป็นพื้นที่เดียวที่สามารถปลูกข้าวเหนียวได้ตลอดทั้งปี

แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ข้าวเหนียวพันธุ์ GN1 ยังไม่มีเมล็ดพันธุ์ออกมาจำหน่าย เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร ที่คาดว่าจะได้ผ่านเร็วๆนี้...ถ้าไม่มีปัญหาแบบเดิมๆ ด้วยความเคยชินเป็นนิสัย.

สะ-เล-เต

25 มิ.ย. 2560 11:20 25 มิ.ย. 2560 11:20 ไทยรัฐ