วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วัฒนา' ชี้รถไฟ ไทย-จีน ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

"วัฒนา" FB ชี้รถไฟไทย-จีน ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ขยายโอกาสการค้าร่วม มากกว่าค้าตั๋วโดยสาร ซัด "บิ๊กตู่" แค่พัฒนาสองข้างทางให้ใครสร้างก็ได้ ไม่จำเป็นต้องจีน แนะรัฐเปิดเผยผลเจรจาให้ ปชช.ทราบ แขวะคิดไม่ออกแนะนำให้...

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 60 นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ และแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า "รถไฟ...ที่ต้องได้มากกว่ารถไฟ" การมีเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างไทย-จีนเพิ่มขึ้นอีกทาง ย่อมเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญยิ่ง เพราะมีประชากรถึงหนึ่งในสี่ของโลก เส้นทางเดิมที่ใช้ขนส่งสินค้ามีเพียงทางอากาศซึ่งมีราคาแพง ส่วนทางน้ำก็มีข้อจำกัดและใช้เวลานาน โครงการรถไฟไทย-จีน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองประเทศจะใช้ขยายการค้าร่วมกัน ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรพิจารณา คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากรางรถไฟ โดยเงินที่ใช้ในการก่อสร้างควรเป็นของไทย โดยออกพันธบัตรกู้เงินบาทแบบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่กำลังจะทำแต่ถูกขัดขวาง การกำหนดเส้นทางรถไฟต้องคำนึงถึงเมืองที่จะใช้เป็นศูนย์กลางความเจริญ ที่ต้องกระจายออกจากกรุงเทพฯ จุดหยุดรถควรเป็นเมืองใหม่ ที่สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจะต้องเจรจาถึงสิทธิการนำสินค้าจากไทย ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ หรือสินค้าอย่างอื่น เช่น โอทอป เข้าไปจำหน่ายในจีน รวมทั้งเจรจาเกี่ยวกับกระบวนการด้านศุลกากร คลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ หาไม่แล้วสินค้าจะถูกกักจนเสียหาย ส่วนจีนก็สามารถใช้รถไฟดังกล่าวกระจายสินค้าของตนมายังไทย และประเทศทางตอนใต้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมถึงใช้ขนส่งสินค้าอาหารที่จีนไปลงทุนไว้ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อส่งกลับจีน ซึ่งจะมีความรวดเร็วกว่าทางเรือ

นายวัฒนา ระบุต่อว่า รางรถไฟที่เราลงทุนเองยังสามารถให้เช่า เพื่อให้เอกชนซื้อหัวรถจักรและขบวนรถมาใช้ขนส่ง หรือกระจายสินค้าแทนการใช้รถสิบล้อ ซึ่งนอกจากจะได้ค่าตอบแทนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมถนนทางหลวง ขบวนรถไฟยังต่อยอดเป็นธุรกิจบริการเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน มีภัตตาคาร สปา หรือสิ่งบันเทิงอื่นๆ ดังนั้นหากประโยชน์ที่ได้รับมีเพียงการพัฒนาสองข้างทางรวมถึงการเกิดเมืองใหม่ ตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ก็ไม่จำเป็นต้องยอมจีนขนาดนี้ เพราะเอาใครมาก่อสร้างก็ได้ประโยชน์เช่นกัน รัฐบาลจึงต้องคิดถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากรางรถไฟมากกว่าค่าตั๋วโดยสาร นำผลเจรจาที่ได้มาเปิดเผยให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีทราบ ไม่ได้อยากรู้ แต่หากคิดไม่ออกหรือได้มาไม่คุ้ม จะได้แนะนำให้ เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชาติ

"วัฒนา" FB ชี้รถไฟไทย-จีน ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ขยายโอกาสการค้าร่วม มากกว่าค้าตั๋วโดยสาร ซัด "บิ๊กตู่" แค่พัฒนาสองข้างทางให้ใครสร้างก็ได้ ไม่จำเป็นต้องจีน แนะรัฐเปิดเผยผลเจรจาให้ ปชช.ทราบ แขวะคิดไม่ออกแนะนำให้ 25 มิ.ย. 2560 11:15 ไทยรัฐ