วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Rag-and-bone-man

เศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองคอลเลจสเตชัน College station รัฐเท็กซัส ได้รับเชิญให้ไปพูดให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายฟัง ในจดหมายเชิญ ผู้เชิญเขียนว่า Please tell our students of your rise from rags to riches. ผู้อ่านท่านครับ วลี from rags to riches หมายถึง becoming very rich after starting your life very poor กลายเป็นคนรวยมาก หลังจากที่เริ่มชีวิตยากจนมากมาก่อน จดหมายเชิญนั้น ผู้เชิญต้องการให้เศรษฐีเล่าชีวิตตั้งแต่ยากจนจนถึงร่ำรวย นั่นเองครับ

ถ้าท่านเจอวลี in rags ก็จะหมายถึง wearing old torn clothes ใส่เสื้อผ้าเก่าขาดกะรุ่งกะริ่ง ศาลถามว่า เมื่อพยานไปถึงท่ารถประจำทางในเมืองเคาหติ (Gauhati) พยานเห็นอะไร พยานตอบว่า Some poor students in rags begged money from the passengers. นักเรียนบางคนที่สวมเสื้อผ้าเก่าขาดกะรุ่งกะริ่งขอเงินจากผู้โดยสารครับ

พยานเล่าต่อว่า “หลังจากออกจากสถานีรถโดยสารประจำทาง ข้าพเจ้าถูกนำไปยังบ้านของคอลัมนิสต์คนหนึ่ง มีการบอกว่าคอลัมนิสต์คนนี้ดังมาก แต่สำหรับผมแล้ว ผมคิดว่า He writes for the Gauhati rag. ผมคิดว่าเขาเขียนคอลัมน์ให้หนังสือพิมพ์กระจอกของเมืองเคาหติ” ผู้อ่านท่านครับ rag หลายครั้งหมายถึง หนังสือพิมพ์ฉบับที่ไม่สำคัญ ไม่ทรงอิทธิพล ไม่มีคุณภาพที่ดี

คนที่เดินไปตามถนนหนทางหาซื้อเสื้อผ้าและสิ่งของที่คนไม่ใช้แล้ว เราเรียกว่า rag-and-bone-man ครับ เป็นศัพท์ที่ใช้กันในสหราชอาณาจักร.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

25 มิ.ย. 2560 10:48 ไทยรัฐ