วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ผนึกกำลังเอกชน จัดงาน 'บิ๊กคลีนนิ่งกรุงเทพฯ เมืองสะอาด'

กทม.จับมือเอกชน จัดงาน "แบงคอก บิ๊กคลีนนิ่ง กรุงเทพฯ เมืองสะอาด" รวมพลังทุกภาคส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกสาธารณะ ดูแลสิ่งแวดล้อมและรักชุมชนตัวเอง ผู้บริหารโชว์ ดีซี มั่นใจพลังรัฐ-เอกชน-ประชาชน จะพัฒนาย่านพระราม 9 เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นชื่อระดับสากล 

วานนี้ (24 มิ.ย. 60) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังจัดกิจกรรม "กรุงเทพฯ เมืองสะอาด" หรือ "บางกอก บิ๊กคลีนนิ่ง" ณ บริเวณจุดรวมพลหน้าศูนย์การค้าโชว์ ดีซี พระราม 9 ถนนจตุรทิศ โดยผนึกกำลังกับภาคเอกชน นำโดยผู้บริหารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ร่วมกับ กลุ่มกรุงเทพกลาง พร้อมด้วยเครือข่ายภาคเอกชน สถานประกอบการ คอนโด โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม และชุมชนย่านพระราม 9 ว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหาเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงกำหนดนโยบายสะอาด (Clean) ให้เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการทันที ตามนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเน้นสถานที่สำคัญๆ ที่เป็นย่านชุมชน ย่านการค้า คูคลอง ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม "Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด" สับเปลี่ยนหมุนเวียนในพื้นที่เขตทั้ง 9 เขต โดยการจัดงานในวันนี้ เป็นการรวมพลังชาวกรุงเทพฯ ตามนโยบาย "ประชารัฐร่วมใจ" ของรัฐบาล เพื่อร่วมกันทำความสะอาดถนนจตุรทิศ ถนนพระราม 9 (ขาเข้า) และ ถนนเพชรอุทัย (ขาออก) รวมพื้นที่ประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อลดฝุ่นละอองบนท้องถนน เสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ด้านภาคเอกชน นำโดย นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานบริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังกันของผู้ประกอบการภาคเอกชนในย่านพระราม 9 โรงแรม โรงพยาบาล คอนโด ชุมชน ร้านค้า จิตอาสา ตลอดจนหน่วยงานภาคราชการในพื้นที่ รวมกว่า 500 คน มาร่วมกันทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ท่อตะแกรงระบายน้ำ ทาสีคันหินและเครื่องหมายจราจรบนขอบทางเท้า พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

นายชยดิฐ กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เกิดสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้นโชว์ ดีซี จึงมีโครงการ ดิสทริค ไนน์ ที่ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบย่านพระราม 9 เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ในการรักษาสภาพแวดล้อมและพื้นที่แห่งนี้ให้มีความสะอาดสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เพื่อยกระดับสู่การเป็นย่านการท่องเที่ยวในระดับสากลต่อไป

กทม.จับมือเอกชน จัดงาน "แบงคอก บิ๊กคลีนนิ่ง กรุงเทพฯ เมืองสะอาด" รวมพลังทุกภาคส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกสาธารณะ ดูแลสิ่งแวดล้อมและรักชุมชนตัวเอง ผู้บริหารโชว์ ดีซี มั่นใจพลังรัฐ-เอกชน-ประชาชน จะพัฒนาย่านพระราม 9 เป็นแหล่งท่องเที่ยว 25 มิ.ย. 2560 10:29 ไทยรัฐ