วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรารักบ้านเรา คนบ้านลาดจี้ทบทวน โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

ชาวบ้านลาด เพชรบุรี กว่า 500 คน คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ที่ดำเนินการโดยเอกชน หวั่นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีมติให้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้ง... 

เวลา 17.30 น. วันที่ 24 มิ.ย. ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดเขาทะโมน ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี นายพิงค์ ทองสวัสดิ์ ตัวแทนชาวบ้านตำบลไร่มะขาม และชาวบ้านในพื้นที่กว่า 500 คน ร่วมเสวนาประชุมแสดงความเห็นในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ของบริษัท ซุปเปอร์เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด  

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่มีการประชุมแสดงความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานเกี่ยวกับการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน กำลังผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จากการสำรวจปริมาณขยะในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีปริมาณ 280 ตันต่อวัน และก่อนหน้านี้ได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในพื้นที่ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง โดยสามารถที่จะรองรับปริมาณขยะจากชาวเพชรบุรีได้ แต่ชาวบ้านได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบด้านเกษตรกรรม อีกทั้ง สถานที่ก่อตั้งโรงงานขยะ ยังอยู่ใกล้เคียงกับวัด โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่ทางการเกษตร จึงได้จัดให้มีการเสวนาประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ขึ้น

สำหรับผลสรุปในการประชุมเสวนาดังกล่าว ชาวบ้านได้มีมติให้ทำหนังสือร้องเรียน เพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบโครงการนี้ต่อไป.

ชาวบ้านลาด เพชรบุรี กว่า 500 คน คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ที่ดำเนินการโดยเอกชน หวั่นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีมติให้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้ง... 25 มิ.ย. 2560 08:18 25 มิ.ย. 2560 08:52 ไทยรัฐ