วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯปราศรัย วันอีฎฯ ฮิจเราะห์ศักราช 1438

นายกฯ ปราศรัยในโอกาสวันวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ขอพรอันประเสริฐจากเอกองค์พระผู้อภิบาล ประทานพรให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยทุกท่าน จงประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ...

วันที่ 24 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ว่า พี่น้องมุสลิมชาวไทยที่รัก ในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งหลาย ​วันอีฎิ้ลฟิตริ เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งถือเป็นการข้ามผ่านการทดสอบศรัทธาในเดือนรอมฎอน อันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ไปด้วยศรัทธาในการทำคุณงามความดีถวายแด่เอกองค์พระผู้อภิบาล ​​

นอกจากนี้ ยังถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยมุสลิม จะได้เพิ่มพูนความรักความสัมพันธ์ในหมู่ครอบครัว มิตรสหาย อันแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เรียบง่ายแต่งดงาม รวมทั้งจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ​

สุดท้ายนี้ ผมขอพรอันประเสริฐจากเอกองค์พระผู้อภิบาล ได้โปรดประทานพรให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยทุกท่าน จงประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีความจำเริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยทั่วกัน.

นายกฯ ปราศรัยในโอกาสวันวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ขอพรอันประเสริฐจากเอกองค์พระผู้อภิบาล ประทานพรให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยทุกท่าน จงประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ... 24 มิ.ย. 2560 21:14 ไทยรัฐ