วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ชงปฏิรูปสภาฯ เลิกงบดูงานตปท.-สั่งปรับหนักพวกทำผิดจริยธรรมร้ายแรง

สปท.ชงรายงานปฏิรูปการทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภา ให้เลิกจัดสรรงบไปดูงานต่างประเทศทั้งหมด ซัดผลาญภาษีประชาชนไปเที่ยว พร้อมกำหนดบทลงโทษทำผิดจริยธรรมใหม่ให้ชัดเจน เล่นงานหนักทำผิดร้ายแรงโดนตัดสิทธิแหลกลาญ ถูกประณาม และปรับ 1-5 แสนบาท

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.60 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ในการประชุมสปท.วันที่ 27 มิ.ย. กมธ.จะเสนอรายงานการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภาให้ที่ประชุมสปท.ให้ความเห็นชอบ สาระสำคัญรายงานดังกล่าวคือการปฏิรูปการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การเสนอยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมากมธ.ทั้งสองสภามักจัดสรรงบประมาณจำนวนมากไปดูงานต่างประเทศแต่ละปีหลายครั้ง โดยใช้ภาษีของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติพบว่า แฝงการไปท่องเที่ยว ไม่ได้ไปดูงานจริง จึงควรยกเลิกการดูงานต่างประเทศทั้งหมด หากกมธ.คณะใดอยากไปดูงานต่างประเทศต้องออกงบประมาณเอง

นายเสรี กล่าวว่า ขณะเดียวกัน กมธ.ยังมีข้อเสนอการสร้างมาตรฐานจริยธรรมสมาชิกรัฐสภา โดยให้ตราข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาให้ชัดเจนว่าพฤติการณ์ลักษณะใดเป็นการผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง หลังจากเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กมธ.ได้เสนอขั้นตอนการลงโทษการกระทำผิดจริยธรรมตามระดับความร้ายแรงดังนี้ 1. กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมไม่ร้ายแรงอาทิ การขาดประชุม การเซ็นชื่อโดยไม่เข้าประชุม ให้มีบทกำหนดโทษว่ากล่าวตักเตือน และให้ผู้ฝ่าฝืนลงนามรับรองการฝ่าฝืนในครั้งนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการฝ่าฝืนจริยธรรมเกิดขึ้นอีก ผู้ฝ่าฝืนต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษต่อที่ประชุมสภา หากยังกระทำผิดมากกว่าสองครั้งขึ้น ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซาก เข้าข่ายกระทำผิดร้ายแรง 2. กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมที่ร้ายแรงเช่น การเสียบบัตรแทนกัน การชกต่อย การขว้างปาสิ่งของต่าง ๆ หรือแสดงพฤติกรรมคุกคามข่มขู่สมาชิกในห้องประชุมสภา ต้องถูกลงโทษทั้งประมวลจริยธรรม และสังคมควบคู่กันไปด้วย อาทิ การขอโทษต่อที่ประชุมสภา การตัดสิทธิต่างๆ เช่นค่าเดินทาง ค่าตอบแทน การให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อเท็จจริงการกระทำผิดให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ให้มีบทลงโทษทางแพ่งร่วมด้วย เช่น การปรับเงิน 100,000-500,000 บาท.



สปท.ชงรายงานปฏิรูปการทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภา ให้เลิกจัดสรรงบไปดูงานต่างประเทศทั้งหมด ซัดผลาญภาษีประชาชนไปเที่ยว พร้อมกำหนดบทลงโทษทำผิดจริยธรรมใหม่ให้ชัดเจน เล่นงานหนักทำผิดร้ายแรงโดนตัดสิทธิแหลกลาญ ถูกประณาม และปรับ 1-5แสนบาท 24 มิ.ย. 2560 17:53 ไทยรัฐ