วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.เตือน 3 จว.ตะวันออกและใต้ฝั่งอันดามัน ระวังน้ำท่วม 24-25 มิ.ย.

ปภ.ประสานจังหวัด 3 จังหวัดภาคตะวันออก และ 3 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบางพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2560 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัด 6 จังหวัด แยกเป็น
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา และภูเก็ต เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่า
ไหลหลากในบางพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก และช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง
ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยในช่วงวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 6 จังหวัด แยกเป็น ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง (อำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลง และอำเภอเมืองระยอง) จันทบุรี และตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง (อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ และอำเภอละอุ่น) พังงา (อำเภอกะปง อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา) ภูเก็ต (อำเภอเภอกระทู้ อำเภอถลาง และอำเภอเมืองภูเก็ต)

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก
บางพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่มิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำฝนสะสม 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูง ให้จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ให้ระมัดระวังอันตรายจากภาวะ
ฝนตกหนัก โดยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยกรณีอาศัยในพื้นที่น้ำท่วมขังและกรณีต้องอพยพออกจากพื้นที่

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนตกหนัก สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

ปภ.ประสานจังหวัด 3 จังหวัดภาคตะวันออก และ 3 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบางพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560

... 24 มิ.ย. 2560 14:25 ไทยรัฐ