วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัมเบอร์วัน KIDS 25/06/60

นัมเบอร์วันคิดส์ สัปดาห์นี้ เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศเกียรติคุณ เพราะรักในการทำกิจกรรมอาสาสมัคร โดยเฉพาะการรณรงค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น น้องซัน ...นายรชต เอี่ยมตระบุตร ม.6 ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์นนทบุรี

น้องซัน เล่าว่า “ผมเป็นหนึ่งในกรรมการสภานักเรียนตั้งแต่ม.ต้น ทำหน้าที่รณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด พอขึ้น ม.5 ก็เป็นประธานนักเรียน รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนต่างๆในโรงเรียน ขณะเดียวกันตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันก็เป็นอาสาสมัครของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้โครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์แก่เยาวชนในประเทศไทย เพื่อนำความรู้มาขยายผลสู่เยาวชนในโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม “ดอกรักบานบนลานเฟื่องฟ้า” ในเทศกาลวันแห่งความรักภายใต้แนวคิด

“รักแรกพบ ไม่ได้จบที่เซ็กซ์” ร่วมกับครูที่ปรึกษาในการแจกจ่ายถุงยางอนามัยและให้คำปรึกษา รวมถึงการ รณรงค์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นอกจากนี้ ยังร่วมเวทีเสวนาเกี่ยวกับวัยรุ่นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพราะเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชน การรณรงค์ให้ความรู้สร้างภูมิต้านทานจะเป็นวัคซีนป้องกันปัญหาให้กับเยาวชน”

นัมเบอร์วันคิดส์ บอกอีกว่า “กิจกรรมต่างๆทำให้ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งการเข้าสังคม พบปะผู้คน ฝึกจิตใจให้มีความกล้าในทางสร้างสรรค์ และได้ความรู้ประสบการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลดีต่อการเรียนอย่างดียิ่ง ทั้งการฝึกสมาธิและการทำงานกลุ่ม สอดรับกับคำที่ว่า Learning by Doing ครับ”.

24 มิ.ย. 2560 12:07 ไทยรัฐ