วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 25/06/60

ประกวดเรียงความ “คุณครูที่รัก”...ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้น้อมนำพระราชกระแสที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” พร้อมด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องด้านการศึกษาตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในเรื่องจิตวิญญาณของความเป็นครู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา การศึกษา จึงได้จัดโครงการ ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน) โดยเชิญชวนน้องๆนักเรียนทุกระดับ ทุกสังกัด ส่งเรียงความเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษา ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ ดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/kidsd.org หรือโทร.0-2282-0104 ต่อ 128

ทดสอบภาษาอังกฤษ... สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา แม็คเอ็ดดูเคชั่น ชวนน้องๆ ป.4-6 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 3 ก.ย.นี้ เวลา 09.00-11.00 น.ที่ ร.ร.ราชวินิต ถ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และชิงทุนการศึกษา น้องๆที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 0-2512-0661 ต่อ 3815,3912 รับสมัครถึงวันที่ 25 ส.ค.นี้

พลังประชารัฐ...โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ โดยกลุ่มทรู ชวนน้องๆนักเรียนและครูทั่วประเทศ ติดตามชมรายการโทรทัศน์ Plook Education ซึ่งเป็นรายการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา ตามหลักสูตรของ True Click Life English Genius ที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียน เชื่อมโยงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ทั้งแอนิเมชั่น เพลง เกม กระตุ้นให้น้องๆสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้ โดยเน้นครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมบูรณาการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมลงในบทเรียน น้องๆ ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-09.30 น. ช่องทรูวิชั่นส์ 37 และ 111, DTV ช่อง 315.

24 มิ.ย. 2560 12:02 ไทยรัฐ