วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรี 25/06/60

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความ ต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ผมอยากให้ท่านนายกฯ รณรงค์ ให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยา เสพติด เพราะทำให้เสียอนาคต.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ช.โชคชัย แก้วเพิ่ม

ร.ร.สามัคคีวิทยา อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ 10560

เมืองไทยสีเขียว

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูดูข่าว เห็นเมืองหลวงต่างประเทศมีต้นไม้จำนวนมาก จึงอยากให้ท่านนายกฯออกกฎหมายให้ทุกจังหวัดของประเทศไทยต้องมีต้นไม้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจังหวัดค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.ปนัสยา สะอาดวงศ์

ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

24 มิ.ย. 2560 11:58 24 มิ.ย. 2560 11:58 ไทยรัฐ