วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนดุสิตโพล ชี้คนส่วนมากยังไม่ค่อยเข้าใจระบบ ไพรมารีโหวต 40.30%

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจกรณี สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้มีระบบไพรมารีโหวต ชี้ ปชช.ยังไม่ค่อยเข้าใจ 40.30% ขณะที่เห็นข้อดี 71.98% ส่วนข้อเสียเห็นว่าจะทำให้แตกแยกในพรรคการเมือง 72.32%...

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2560 ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ ปชช.ได้มีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคและสาขาพรรคมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งแต่เดิมนั้นจะเป็นหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคเป็นคนเลือก ทำให้มีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้านจากหลายฝ่าย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,149 คน ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกระบบ “ไพรมารีโหวต”

อันดับ 1 ยังไม่ค่อยเข้าใจ 40.30% เพราะ เพิ่งมีการประกาศออกมาได้ไม่นาน เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ไม่เคยมีระบบการเลือกตั้งแบบนี้มาก่อน ฯลฯ 

อันดับ 2 ไม่เข้าใจเลย 34.29% เพราะ ไม่ได้ติดตามข่าว ไม่รู้จัก ไม่รู้ว่ามีวิธีการขั้นตอนอย่างไร ไม่เคยได้ยินมาก่อน ฯลฯ

อันดับ 3 พอเข้าใจ 25.41% เพราะ เคยเห็นตัวอย่างจากต่างประเทศ เป็นระบบที่อเมริกาใช้ เคยศึกษาข้อมูลมาบ้าง ฯลฯ


2. ข้อดี-ข้อเสีย ของ “ไพรมารีโหวต”

ข้อดี

1 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 71.98%

2 ได้ผู้สมัครที่มาจากตัวแทนประชาชนที่แท้จริง 68.15%

3 ป้องกันไม่ให้เกิดระบบนายทุน 64.93%

ข้อเสีย

1 สร้างความขัดแย้งภายในพรรค 72.32% 

2 ยุ่งยาก หลายขั้นตอน ใช้เวลามาก 63.71%

3 พรรคเล็กปฏิบัติได้ยาก มีข้อจำกัด 60.84%

3. การเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ ประชาชนคิดว่าการส่งตัวแทนลงสมัคร ส.ส. น่าจะใช้แบบใด

อันดับ 1 แบบไพรมารีโหวต คือ สมาชิกและสาขาพรรคมีส่วนร่วมในการเลือก 49.76% เพราะ ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เป็นวิธีที่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนิยมใช้ มีผลดีในระยะยาว ป้องกันระบบนายทุน เป็นทางเลือกใหม่ ฯลฯ

อันดับ 2 แบบเก่า คือ หัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคเป็นคนเลือก 34.98% เพราะ เชื่อในการพิจารณาและตัดสินใจของหัวหน้าพรรค เป็นระบบที่ใช้มานาน เป็นวิธีที่เหมาะกับสังคมไทย ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 15.26% เพราะ ยังไม่เคยใช้ระบบไพรมารีโหวต ไม่รู้ข้อดีข้อเสีย จะใช้วิธีการใดก็ได้แต่ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ฯลฯ

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจกรณี สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้มีระบบไพรมารีโหวต ชี้ ปชช.ยังไม่ค่อยเข้าใจ 40.30% ขณะที่เห็นข้อดี 71.98% ส่วนข้อเสียเห็นว่าจะทำให้แตกแยกในพรรคการเมือง 72.32%... 24 มิ.ย. 2560 11:31 ไทยรัฐ