วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 25/06/60

โดย ศิวะรมย์

“... ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง นอกจากวิทยาการที่ดีแล้วอย่างหนึ่ง จะต้องอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรงและความสะอาดสุจริต ซึ่งต้องเป็นไปพร้อมทั้งในความคิดและการกระทำ...”

“...ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว”

“ความซื่อสัตย์สุจริตที่ว่านี้หมายถึงความสุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ...”

(พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9)

ทศลักษณ์สุภาพสตรีที่ใฝ่ฝันหา

หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสผู้ใช้นามแฝง “หนุ่มโสด รอแฟน” บอกว่าตนเองวัยฉกรรจ์ อายุ 23 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 70 กก. ป่าวประกาศรับสมัครรัก สมัครแฟน เธอคนนั้นอันไอ้หนุ่มโสดถวิลหาจะต้องมี“ทศลักษณ์” คุณลักษณะและบุคลิก 10 ประการ ดังนี้

1.เป็นเบญจกัลยาณี รูปร่างผอม ผมสีดำ ไว้ผมยาว

2. เป็นคนประกอบอาชีพนักเขียนอิสระ

3.เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

4. เป็นคนที่สนุกสนาน ร่าเริง ชอบกีฬาว่ายน้ำ

5.เป็นคนไม่เจ้าชู้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

6. เป็นคนที่ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ดื่มสุรา รักษาศีลห้า

7. เป็นคนที่จริงใจ มีเหตุผล เข้าใจรับได้ทุกเรื่อง

8.เป็นคนดี มีคุณธรรมในจิตใจ

9. เป็นคนชอบเข้าวัด ทำบุญ ไม่คิดร้าย

10.เป็นคนที่มีอายุระหว่าง 19-20 ปี

ทีมงาน “มาลัยเสี่ยงรัก” ได้ติดต่อทางโทรศัพท์กับ “หนุ่มโสด รอแฟน” เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ หน้าที่การงาน

“หนุ่มโสด รอแฟน” บอกเพียงว่าอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนเรื่องอื่นๆขอ อนุญาตอุบไว้ก่อน จะเปิดเผยทีหลังเมื่อได้รับการติดต่อจากสุภาพสตรีผู้มีคุณสมบัติครบ ถ้วนตามสเปกที่ตั้งไว้.

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com


วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ต้องการลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย  จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น หนุ่มโสดรอแฟน 25 มิ.ย. 2560)  ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด  ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ 

24 มิ.ย. 2560 10:53 ไทยรัฐ