วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอจี-ทวิตเตอร์ลุ้นโอทีที

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ Over The Top (โอทีที) หรือทีวีที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชันกล่าวว่า โอทีทีเป็นกิจการที่ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี 2551 ที่ผู้ให้บริการโอทีที ทั้งให้บริการเนื้อหาโอทีที (คอนเทนต์) และให้บริการโครงข่ายโอทีที (แพลตฟอร์ม) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย เพื่อความเท่าเทียมในการทำธุรกิจ ถ้าไม่มาขึ้นทะเบียนก็ถือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้บริการโอทีที และเมื่อถึงเวลาจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไทย

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าข่ายว่าจะต้องมาแจ้งการประกอบกิจการโอทีทีหรือมาขึ้นทะเบียนกับ กสทช.นั้น จะต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือแจ้งจาก กสทช.เท่านั้น หากรายใดไม่ได้รับหนังสือจาก กสทช.ให้มาขึ้นทะเบียน ก็ยังไม่เข้าข่ายการประกอบกิจการโอทีที ทั้งนี้ในช่วงแรกจะเน้นการมาขึ้นทะเบียนของผู้ให้บริการโครงข่ายโอทีที ซึ่งมีจำนวน 14 ราย ปัจจุบันมาขึ้นทะเบียนแล้ว 11 ราย เหลือ 2 รายที่ยังไม่ได้ติดต่อมา คือ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ส่วนอีก 1 ราย คือ เน็ตฟลิกซ์ ได้ติดต่อมาแล้ว ส่วนการให้บริการเนื้อหาโอทีทีนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลซึ่งทุกรายมาขึ้นทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้เมื่อกลุ่มที่ให้มาลงทะเบียนเหล่านี้ ได้เข้าสู่ระบบการประกอบกิจการโอทีทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในลำดับถัดไปก็จะทำหนังสือเชิญผู้ให้บริการอินสตาแกรม (ไอจี) และทวิตเตอร์ เพื่อมาทำความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งกรณีของไอจีและทวิตเตอร์นั้น ต้องพิจารณาอย่างละเอียด เพราะการให้บริการของไอจีและทวิตเตอร์ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นข้อความและภาพถ่ายเป็นหลัก ไม่ใช่ลักษณะการแพร่ภาพและเสียง ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาไปจนถึงวันที่ 22 ก.ค.2560 สำหรับผู้ประกอบการโอทีทีที่ได้รับหนังสือรับแจ้งจาก กสทช.ให้มาขึ้นทะเบียน และหลังจากนั้นหากไม่มาขึ้นทะเบียน ก็ต้องพิจารณาความผิดตามกฎหมาย ส่วนจะใช้วิธีการใดนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณา.

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ Over The Top (โอทีที) 24 มิ.ย. 2560 04:47 ไทยรัฐ