วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต่อยอดเศรษฐกิจฐานราก รัฐอัดเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน 1.5 หมื่นล้าน

บอร์ดกองทุนหมู่บ้านอนุมัติงบปี 2560 อีก 15,000 ล้านบาท เพิ่มให้ 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศ ต่อยอดปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก หลังเห็นผลโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของปีก่อน 35,000 ล้านบาท มียอดเงินเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทน 4.96% ในเวลา 6 เดือน พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ช่วยบอร์ด กทบ.ขับเคลื่อนงาน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2560 จากโครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้ง 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศ โดยจะได้รับงบก้อนนี้ภายในเดือน ก.ค.นี้ เพื่อให้นำไปต่อยอดการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านให้เป็นกลไกสำคัญและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ

ด้านนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กล่าวว่า ในปี 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบ 35,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยโครงการที่เสนอขอและได้รับการสนับสนุน 5 อันดับแรกได้แก่ 1.ร้านค้าชุมชน 2.น้ำดื่มชุมชน 3.ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ 4.บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 5.บริการจัดเลี้ยง ซึ่งปรากฏว่ามีผลกำไรเกิดขึ้น 2,988 ล้านบาท แสดงว่ากองทุนได้ดำเนินการแล้วมีผลตอบแทนจากโครงการเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 4.96% จากจำนวนเงินที่โอนไป 31,981 ล้านบาท ในระยะเวลา 6 เดือน ให้กับ 65,405 กองทุน

ดังนั้น ที่ประชุมครั้งนี้จึงอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2560 เป็นเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งได้หารือกันที่จะต้องรีบจัดทำระเบียบให้รอบคอบ รัดกุม ชัดเจนและโปร่งใส และจะนำมาหารือในที่ประชุม กทบ.ครั้งต่อไปในวันที่ 5 ก.ค.นี้ จึงจะมีผลอนุมัติให้โอนเงินได้ ซึ่งขณะนี้มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ส่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากแบบสำรวจความต้องการ 64,276 กองทุน 70,992 โครงการ ภายใต้วงเงินที่เสนอขอมา 13,565 ล้านบาท คิดเป็น 90.44% ของเป้าหมาย

ทั้งนี้ แยกเป็นประเภทต่างๆคือ 1.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ดำเนินการต่อยอดโครงการเดิม 30,922 กองทุน 31,792 โครงการ วงเงินงบประมาณ 6,359 ล้านบาท คิดเป็น 42.39% 2.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ดำเนินการโครงการใหม่ 26,473 กองทุน 28,963 โครงการ วงเงิน 5,547 ล้านบาท คิดเป็น 36.99% 3.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีทั้งดำเนินการต่อยอดโครงการเดิม และเสนอโครงการใหม่ 2,196 กองทุน 5,023 โครงการ วงเงิน 660 ล้านบาท คิดเป็น 4.40%

4.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่เคยรับงบประมาณตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ แต่ขอรับสนับสนุนงบประมาณกับโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 4,685 กองทุน 5,214 โครงการ วงเงิน 998 ล้านบาท คิดเป็น 6.66% 5.ที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน โดยการกำหนดให้เสนอภายในเดือน มิ.ย.2560 นี้

ทั้งนี้ 5 อันดับแรกที่เสนอขอรับการสนับสนุน ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับ 1.ปุ๋ย/ยา/เมล็ดพันธุ์ คิดเป็น 15.23% 2.ร้านค้าชุมชน 12.85% 3.น้ำดื่มชุมชน 9.41% 4.บริการงานชุมชน 5.56% 5.บริการตู้หยอดเหรียญ 5.22% ตามลำดับ คาดจะสามารถโอนเงินให้กองทุนได้ไม่น้อยกว่า 90% ของเป้าหมายภายในเดือน ก.ค.2560

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อให้มาช่วยบอร์ด กทบ.ขับเคลื่อนงาน และบอร์ด กทบ.จะได้คุยกันในเรื่องนโยบายใหม่และให้เป็นแผนเชิงรุก ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารได้หารือกันไว้ว่าน่าจะมีภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมด้วยซึ่งจะสรุปกันในการประชุมครั้งหน้าเช่นกัน.

บอร์ดกองทุนหมู่บ้านอนุมัติงบปี 2560 อีก 15,000 ล้านบาท เพิ่มให้ 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศ ต่อยอดปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก หลังเห็นผลโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 24 มิ.ย. 2560 04:44 24 มิ.ย. 2560 04:44 ไทยรัฐ