วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจัดเสวนา “วันสุนทรภู่”

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แยกคอกวัว นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. เป็นประธานเปิดงานเสวนาหัวข้อ “สุนทรภู่ ครูภาษา” ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯจัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ ทั้งนี้ รองปลัด กทม. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเสวนา “สุนทรภู่ ครูภาษา” ในวันนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าของภาษาไทยที่สำคัญของบรมครูของไทย คือ สุนทรภู่ สิ่งที่ครูสุนทรภู่สร้างมาทั้งวรรณกรรม และกวีเป็นสิ่งที่ชี้ความเป็นชาติ รากแท้ของไทยเกิดจาก รากวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนได้นำสิ่งที่ได้รับจากการเสวนาไปปรับใช้ในการสร้างความรู้ รวมถึงปรับใช้ในห้องสมุดและสถานศึกษา โดยหอสมุดเมืองฯแห่งนี้ เป็นหอสมุดของทุกคนที่สามารถมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนห้องเรียนของทุกคนได้.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แยกคอกวัว นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. เป็นประธานเปิดงานเสวนาหัวข้อ “สุนทรภู่ ครูภาษา” ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด 24 มิ.ย. 2560 04:40 ไทยรัฐ