วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ส่งมอบ “ไอวอล์ก” ช่วยผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ประเทศไทย พบว่า มีอัตราการเกิดโรค 690 คนต่อประชากร 1 แสนคน หรือมีผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทยประมาณ 496,800 คน และยังมีประชาชนเสี่ยงที่ป่วยจากโรคนี้อีก 10 ล้านคน การฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยต้องทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง แต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ขาดแคลน พก.จึงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาวิจัยและผลิตอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการหรือไอ–วอล์ก (I-Walk) จนสำเร็จ ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชุดคือ ชุดอุปกรณ์ช่วยก้าวเท้าคล้ายการก้าวขึ้นบันได และชุดอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวสามารถรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้ 100 กิโลกรัม ได้ทดสอบกับผู้ป่วยพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเดินให้ดีขึ้น และราคาถูกกว่าการนำเข้า ซึ่งในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จะส่งมอบไอวอล์คให้แก่โรงพยาบาลและสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จำนวน 10 เครื่อง 10 แห่ง เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการต่อไป.

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ประเทศไทย พบว่า 24 มิ.ย. 2560 04:32 ไทยรัฐ