วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอ็นจีโอขู่ฟ้องพวกกล่าวหารับเงิน

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐที่ สปสช.ได้รับจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) นั้น อภ.ได้ชี้แจงหลายครั้งว่าเงินดังกล่าวไม่ใช่ส่วนลดจากการซื้อยา แต่เป็นเงินที่ อภ.ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐลักษณะการให้สวัสดิการนอกเหนือจากส่วนลดที่ได้ให้ไว้แล้วแก่หน่วยงานรัฐที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ อภ. ซึ่งเงินสนับสนุนนี้ไม่ถือเป็นเงินค่านายหน้าหรือเงินค่าคอมมิชชั่น ไม่ใช่เงินส่วนลด และไม่ใช่เป็นเงินส่งเสริมการขาย กำหนดเบิกจ่ายภายใน 1 ปี หากไม่เบิกจ่ายเงินนี้จะเข้าสู่บัญชี อภ.

ทพ.อรรถพรกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีการระบุว่า มีการนำเงินดังกล่าวไปสนับสนุนเอ็นจีโอนั้น ล่าสุด ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นการจับประเด็นผิด ซึ่งส่วนนี้ สปสช.ใช้ตามข้อบังคับ อภ.ว่าด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ พ.ศ.2546 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการบริหาร วิชาการ การวิจัย การพัฒนา การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น โดยในส่วนของเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐที่ สปสช.ได้รับจาก อภ.นั้น คณะกรรมการ สปสช.ได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ พ.ศ.2557 ขึ้น ซึ่งระเบียบนี้เป็นไปตามหลักการและเหตุผลของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เมื่อ สปสช.ออกมาชี้แจงชัดแล้วว่า การใช้จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐที่ สปสช.ได้รับจาก อภ.นั้น ไม่ใช่ส่วนลดจากการซื้อยา ส่วนที่ว่านำเงินสนับสนุนเอ็นจีโอนั้น ล่าสุด ก็มีการยืนยันแล้วว่าเป็นการจับประเด็นผิด ดังนั้น ต่อจากนี้หากยังมีใครออกมาพูดอีกว่าเอ็นจีโอรับเงิน ก็จะฟ้องร้อง.

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐที่ สปสช.ได้รับจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) 24 มิ.ย. 2560 04:29 ไทยรัฐ