วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โอกาสที่มาถึง

โดย ฟ้าคำราม

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศ ไทย (กกท.) เตรียมเลือกกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ.2558 ประเภทผู้แทน สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

โดยคณะกรรมการ กกท.แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปแล้ว ซึ่งที่ประชุมครั้งล่าสุดเห็นชอบกำหนดวันเปิดรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนฯ วันที่ 1–7 ก.ค. 2560 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

และยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกให้เป็นไปตามระเบียบประกาศที่กำหนด

รวมถึงมีหน้าที่สรุปบัญชีรายชื่อ จัดส่งรายชื่อผู้สมัคร รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รับทราบ พิจารณาตามขั้นตอน

ทั้งนี้ ที่ประชุมครั้งดังกล่าว ยังได้เห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนฯ ออกมาด้วยเช่นกัน มีขึ้นในวันที่ 29 ก.ค. 2560 ที่ห้อง ประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น.

รับทราบข้อมูลดังกล่าวกันแล้ว ผู้แทนสมาคมกีฬาที่สนใจ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นใบสมัคร หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานกองทุนฯ โทรศัพท์ 0-2186-7540, โทรสาร 0-2186-7545

เพื่อเป็นตัวแทนสมาคมกีฬา มีสิทธิ์ มีเสียง รับทราบความเป็นไปของกองทุนฯ โดยเฉพาะปัญหาเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ที่หลายสมาคมกีฬา ยังเจอ ยังล่าช้า ไม่ทันใจอยู่

โอกาสมาถึงแล้ว อย่าได้รอช้า

หยิบฉวยไว้ให้ได้...

ฟ้าคำราม

24 มิ.ย. 2560 03:22 ไทยรัฐ