วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 หุ้นลวงโลก!!

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 มิ.ย. 60 ปิดที่ 1,582.36 จุด เพิ่มขึ้น 1.45 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 39,211.62 ล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 975.14 ล้านบาท

ก.ล.ต. สั่ง POLAR และ EARTH จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ และเปิดเผยผลการตรวจสอบภายใน 30 วัน โดยกรณี POLAR ได้ส่งงบการเงินงวดสิ้นปี 59 ต่อ ก.ล.ต. เมื่อ 8 พ.ค.60 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก 4,580 ล้านบาท แต่ POLAR ได้แจ้งตลาดว่า เมื่อ 9 พ.ค.60 POLAR ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางระบุว่า POLAR มีหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอนแล้วรวม 5,718 ล้านบาท ซึ่งอาจมากกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่

ข้อมูลหนี้สินที่ POLAR เปิดเผยในงบการเงินแตกต่างจากมูลหนี้ในคำร้องขอฟื้นฟูกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ!!

ส่วนกรณีของ EARTH นั้นได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาด เมื่อ 20 มิ.ย.60 ว่า ได้ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน และค้างชำระหนี้สถาบันการเงิน และมีหนี้สินที่คาดว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ในเดือน มิ.ย.นี้อีก 7,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด

ก.ล.ต. เห็นว่า ธุรกิจหลักของ EARTH คือการซื้อขายถ่านหินซึ่งการบริหารสภาพคล่องเป็นสิ่งสำคัญ และที่ผ่านมา EARTH ใช้แหล่งเงินทุนจากการขอสินเชื่อและการออกตราสารหนี้ เพื่อจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า และค่าจองสิทธิในการซื้อสินค้า ซึ่งรายการดังกล่าวมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากปี 58 อย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 60 คิดเป็นร้อยละ 45 ของสินทรัพย์รวม จึงถือเป็นสินทรัพย์หลักของ EARTH

ความถูกต้องครบถ้วนของรายการนี้ ถือเป็นข้อมูลสำคัญต่อผู้ลงทุน และช่วยสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้ EARTH กลับมาทำธุรกิจได้ ก.ล.ต. จึงสั่งให้ EARTH จัดทำ special audit เกี่ยวกับการทำรายการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า และค่าจองสิทธิในการซื้อสินค้าดังกล่าว!!

ปิดท้าย ขอแก้ข้อมูล ที่ “อินเด็กซ์ 51” มีอาการเบลอนิดๆใส่ชื่อโบรก-เกอร์ที่ทำบทวิเคราะห์ หุ้นเป้าหมายที่จะเกิด window dressing งวดปิดงบการเงินไตรมาส 2 จาก บล.เอเซียพลัส หลงไปใส่ชื่อ บล.หยวนต้าซะงั้น!!

ไหนๆก็ไหนๆละมาย้ำอีกครั้ง บล.เอเซียพลัส แนะหุ้น top picks ที่คาดว่าจะเป็นหุ้นเป้าหมายในการทำ window dressing และมีโอกาสให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้คือ ADVANC, SCB, BDMS, MINT!!

เอเซียพลัสยังมีบทวิเคราะห์ดีๆ ไว้เป็นข้อมูลให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นและง่ายขึ้นอีกมาก ลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูนะ เพื่อพอร์ตที่งอกงาม!!

อินเด็กซ์ 51

24 มิ.ย. 2560 03:21 ไทยรัฐ